Xem tiếp

vivo Y100 (IDN)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 185.5g or 191g, 7.8mm Android 14, Funtouch 14 128GB/256GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

vivo V30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 186g, 7.5mm Android 14, Funtouch 14 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1260×2800…
Xem tiếp

vivo Y200e

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 185.5g or 191g, 7.8mm Android 14, Funtouch 14 128GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

vivo Y100t

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 200g, 8.8mm Android 13, OriginOS 3 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.64″ 1080×2388…
Xem tiếp

vivo V30 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 188g, 7.5mm Android 14, Funtouch 14 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1260×2800…
Xem tiếp

vivo iQOO Z9

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 188g, 7.8mm Android 14, Funtouch 14 128GB/256GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels 50MP…
Xem tiếp

vivo Y03

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 185g, 8.4mm Android 14, Funtouch 14 64GB/128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 13MP…
Xem tiếp

vivo iQOO Neo9

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 190g or 196g, 8mm Android 14, OriginOS 4 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

vivo iQOO Neo9 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 190g or 196g, 8mm Android 14, OriginOS 4 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

vivo V30 Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 190g, 7.7mm Android 13, Funtouch 13 256GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

vivo Y36i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12g, 8.1mm Android 13, OriginOS 3 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 13MP…
Xem tiếp

vivo S18e

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 193g, 7.7mm Android 14, OriginOS 4 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.67″…
Xem tiếp

vivo S18

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 185.8g, 7.5mm Android 14, OriginOS 4 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″…
Xem tiếp

vivo S18 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 188g, 7.5mm Android 14, OriginOS 4 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″…