Xem tiếp

TCL 30 LE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 9.4mm Android 12 32GB, microSDXC 6.1″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 3GB RAM…
Xem tiếp

TCL 40 NxtPaper

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 7.9mm Android 13, TCL UI 256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP…
Xem tiếp

TCL 40 NxtPaper 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10g, 9mm Android 13, TCL UI 256GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP…
Xem tiếp

Máy tính bảng TCL Tab 10 Gen2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 7.4mm Android 13 64GB/128GB, microSDXC 10.36″ 1200×2000 pixels 8MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

TCL 406

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 9mm Android 13 Thẻ nhớ microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 13MP 1080p   5000mAh Li-Po…
Xem tiếp

TCL NxtPaper 11

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 6.9mm Android 13 Thẻ nhớ microSDXC 10.95″ 1200×2000 pixels 8MP 1080p   Helio…
Xem tiếp

Máy tính bảng TCL Tab 11

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 6.9mm Android 13 Thẻ nhớ microSDXC 10.95″ 1200×2000 pixels 8MP 1080p   Helio…
Xem tiếp

TCL 40 XE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 Android 13, TCL UI 64GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 13MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

TCL 40 X

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 Android 13, TCL UI 64GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

TCL 40 XL

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 5 Android 13, TCL UI 128GB, microSDXC 6.75″ 720×1640 pixels 50MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

TCL Ion X

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 177.4g, 8.9mm Android, TCL UI 32GB, microSDXC 6.0″ 720×1440 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

TCL NxtPaper 12 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 599g, 6.9mm Android 12 256GB, microSDXC 12.2″ 1440×2160 pixels 13MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

TCL 403

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Q1 182g, 9.6mm Android 12 32GB, microSDXC 6.0″ 480×960 pixels 8MP 1080p 1/2GB…