Xem tiếp

LG W31

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 12.6g, 8.4mmAndroid 1064GB/128GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

LG W11

Bộ nhớ Dày 8.4mmAndroid 1032GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

LG K92 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11.4g, 8.4mmAndroid 10128GB, microSDXCBrand: 6.7″ 1080×2400 pixels 64MP 2160p 6GB RAM Snapdragon 690…
Xem tiếp

LG K62

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11g, 8.4mmAndroid 1064GB/128GB, microSDXCBrand: 6.6″ 720×1600 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio P35…
Xem tiếp

LG Q52

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 10g, 8.4mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 6.6″ 720×1600 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio P35…
Xem tiếp

LG K52

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11g, 8.4mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 6.6″ 720×1600 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio P35…
Xem tiếp

LG W41 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 3g, 9.3mmAndroid 10128GB, microSDXCBrand: 6.55″ 900×1600 pixels 48MP 1080p 6GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

LG W41+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 3g, 9.3mmAndroid 10128GB, microSDXCBrand: 6.55″ 900×1600 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

LG W41

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 3g, 9.3mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 6.55″ 900×1600 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

LG W31+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 12.6g, 8.4mmAndroid 10128GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

LG Q Stylus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 8171g, 8.1mmAndroid 8.132GB/64GB, microSDXCBrand: 6.2″ 1080×2160 pixels 16MP 1080p 3/4GB RAM MT6750 3300mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

LG Q Stylo 4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 6172g, 8.1mmAndroid 8.1, LG UX 732GB, microSDXCBrand: 6.2″ 1080×2160 pixels 13MP 1080p 2GB RAM…
Xem tiếp

LG K11 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 7162g, 8.7mmAndroid 7.1.2, cập nhật lên Android 8.116GB/32GB, microSDXCBrand: 5.3″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 2/3GB…
Xem tiếp

LG Q8 (2018)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 8172g, 8.4mmAndroid 8.164GB, microSDXCBrand: 6.2″ 1080×2160 pixels 16MP 1080p 4GB RAM Snapdragon 450 3300mAh…