Xem tiếp

BlackBerry KEY2 LE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10156g, 8.4mmAndroid 8.132GB/64GB, microSDXCBrand: 4.5″ 1080×1620 pixels 13MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 636 3000mAh…
Xem tiếp

BlackBerry KEY2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 6168g, 8.5mmAndroid 8.164GB/128GB, microSDXCBrand: 4.5″ 1080×1620 pixels 12MP 2160p 6GB RAM Snapdragon 660 3500mAh…
Xem tiếp

BlackBerry Evolve

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10170g, 8.4mmAndroid 8.164GB, microSDXCBrand: 5.99″ 1080×2160 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Snapdragon 450 4000mAh…
Xem tiếp

BlackBerry Evolve X

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 8170g, 8.8mmAndroid 8.164GB, microSDXCBrand: 5.99″ 1080×2160 pixels 13MP 1080p 6GB RAM Snapdragon 660 4000mAh…
Xem tiếp

BlackBerry Motion

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 12167g, 8.1mmAndroid 7.132GB, microSDXCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 12MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 625 4000mAh…
Xem tiếp

BlackBerry Aurora

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 3178g, 8.5mmAndroid 7.032GB, microSDXCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Snapdragon 425 3000mAh…
Xem tiếp

BlackBerry Bold 9780

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 11122g, 14mmBlackBerry OS 6.0256MB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.44″ 480×360 pixels 5MP Quay video…
Xem tiếp

BlackBerry Playbook

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 4425g, 10mmBlackBerry Tablet OS16GB/32GB/64GB, không có thẻ nhớBrand: 7.0″ 600×1024 pixels 5MP 1080p 1GB RAM…
Xem tiếp

BlackBerry Playbook Wimax

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 9425g, 10mmBlackBerry Tablet OS16GB/32GB/64GB, không có thẻ nhớBrand: 7.0″ 600×1024 pixels 5MP 1080p 1GB RAM…
Xem tiếp

BlackBerry 4G Playbook HSPA+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 2425g, 10mmBlackBerry Tablet OS16GB/32GB/64GB, không có thẻ nhớBrand: 7.0″ 600×1024 pixels 5MP 1080p 1GB RAM…
Xem tiếp

BlackBerry Bold Touch 9930

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 8130g, 10.5mmBlackBerry OS 7.08GB, microSDHCBrand: 2.8″ 640×480 pixels 5MP 720p 768MB RAM 1230mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

BlackBerry Bold Touch 9900

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 8130g, 10.5mmBlackBerry OS 7.08GB, microSDHCBrand: 2.8″ 640×480 pixels 5MP 720p 768MB RAM 1230mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

BlackBerry Torch 9850

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 8135g, 11.5mmBlackBerry OS 74GB 768MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.7″ 480×800 pixels 5MP 720p 768MB…
Xem tiếp

BlackBerry Torch 9860

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 9135g, 11.5mmBlackBerry OS 74GB 768MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.7″ 480×800 pixels 5MP 720p 768MB…