Apple iPhone 15
Xem tiếp

Điện thoại Apple iPhone 15

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 171g, 7.8mm iOS 17 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.1″ 1179×2556 pixels…
Xem tiếp

Máy tính bảng Apple iPad (2022)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g (Wi-Fi) / 481g (LTE), 7mmiPadOS 16.164GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 10.9″ 1640×2360 pixels…
Xem tiếp

Điện thoại Apple iPhone 14 Pro Max

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 7.9mmiOS 16, cập nhật lên iOS 16.2128GB/256GB/1TB, không có thẻ nhớBrand: 6.7″ 1290×2796 pixels…
Xem tiếp

Điện thoại Apple iPhone 14 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 7.9mmiOS 16, cập nhật lên iOS 16.2128GB/256GB/1TB, không có thẻ nhớBrand: 6.1″ 1179×2556 pixels…
Xem tiếp

Điện thoại Apple iPhone 14 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 7.8mmiOS 16, cập nhật lên iOS 16.2128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 6.7″ 1284×2778 pixels…
Xem tiếp

Đồng hồ Apple Watch Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9.3g, 14.4mmwatchOS 9.0, cập nhật lên 9.232GB, không có thẻ nhớBrand: 1.92″ 502×410 pixels NO…
Xem tiếp

Đồng hồ Apple Watch SE (2022)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 10.7mmwatchOS 9.0, cập nhật lên 9.232GB, không có thẻ nhớBrand: 1.78″ 448×368 pixels NO…
Xem tiếp

Điện thoại Apple iPhone SE (2022)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 3g, 7.3mmiOS 15.4, cập nhật lên iOS 16.264GB/128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 4.7″ 750×1334 pixels…