Xem tiếp

vivo Y100 (IDN)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 185.5g or 191g, 7.8mm Android 14, Funtouch 14 128GB/256GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi A3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 193g or 199g, 8.3mm Android 14, MIUI 64GB/128GB, microSDXC 6.71″ 720×1650 pixels…
Xem tiếp

Motorola Moto G04

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 178.8g, 8mm Android 14 64GB/128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 16MP 1080p 4/8GB…
Xem tiếp

ZTE nubia Flip

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3g, 7.3mm Android 13 128GB, không có thẻ nhớ 6.9″ 1188×2790 pixels 50MP…
Xem tiếp

Realme 11 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 182g, 7.9mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB/256GB, microSDXC 6.43″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

vivo V30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 186g, 7.5mm Android 14, Funtouch 14 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1260×2800…
Xem tiếp

Đồng hồ Xiaomi Watch S3

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 44g, 12mm HyperOS Không có thẻ nhớ 1.43″ 466×466 pixels NO   486mAh Các phiên bản:…
Xem tiếp

Motorola Moto G24

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 181g, 8mm Android 14 128GB/256GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4/8GB…
Xem tiếp

Realme Note 50

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 186g, 8mm Android 13, Realme UI T 64GB/128GB, microSDXC 6.74″ 720×1600 pixels…
Xem tiếp

vivo Y200e

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 185.5g or 191g, 7.8mm Android 14, Funtouch 14 128GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

Tecno Pova 6 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3.3g, 7.9mm Android 14, HIOS 14 256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2436 pixels 108MP…