Xem tiếp

Nokia 130 (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 98.2g, 14mm Điện thoại phổ thông 4MB, Thẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels NO 4MB…
Xem tiếp

Nokia 150 (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8.3g, 15.2mm Điện thoại phổ thông 4MB, Thẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels 0.3MP 4MB…
Xem tiếp

Nokia 105 (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 78.7g, 14.5mm Điện thoại phổ thông Không có thông tin, không có thẻ nhớ 1.8″ 120×160 pixels NO…
Xem tiếp

Nokia 105 4G (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6g, 14.4mm Điện thoại phổ thông Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels NO   1450mAh Li-Ion…
Xem tiếp

Nokia 106 (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6.4g, 14.5mm Điện thoại phổ thông Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels NO   1000mAh Li-Ion…
Xem tiếp

Nokia 106 4G (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 93g, 14.4mm Điện thoại phổ thông Chưa có thông tin storage, Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels NO…
Xem tiếp

Nokia 110 (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5.6g, 14.5mm Điện thoại phổ thông Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels 0.1MP   1000mAh Li-Ion…
Xem tiếp

Nokia 110 4G (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5.5g, 14.4mm Điện thoại phổ thông Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels 0.1MP   1450mAh Li-Ion…
Xem tiếp

Nokia 110 (2022)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8.3mmĐiện thoại phổ thông32MB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 1.77″ 120×160 pixels 0.1MP 4MB RAM 1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Nokia 8210 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 13.8mmĐiện thoại phổ thông128MB 48MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.8″ 240×320 pixels 0.3MP 48MB RAM…
Xem tiếp

Nokia 5710 XpressAudio

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7.1g, 16.2mmĐiện thoại phổ thông128MB 48MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.4″ 240×320 pixels 0.3MP 48MB RAM…
Xem tiếp

Nokia 2660 Flip

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Tháng 7 gĐiện thoại phổ thông128MB 48MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.8″ 240×320 pixels 0.3MP 48MB RAM Unisoc…
Xem tiếp

Energizer E4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 865g, 13.5mmĐiện thoại phổ thông4MB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 1.77″ 128×160 pixels 0.1MP 512MB RAM Unisoc SC6531DA 1000mAh…
Xem tiếp

Energizer E284S

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Q2131g, 15.6mmĐiện thoại phổ thông128MB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.8″ 240×320 pixels 2MP 64MB RAM Unisoc T117 2000mAh…