Xem tiếp

XOLO One HD

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 19.5mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6580M 2300mAh Li-Poi For…
Xem tiếp

XOLO Era

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 79.4mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 8MP Quay video 1GB RAM Spreadtrum 7731 2100mAh…
Xem tiếp

XOLO Opus HD

Dày Giới thiệu năm 20147.9mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 4.99″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM Broadcom BCM23550 2500mAh Li-Ioni For…
Xem tiếp

XOLO Era 2X

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 19.5mmAndroid 6.016GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2/3GB RAM MT6737 2500mAh Li-Ioni For…
Xem tiếp

XOLO Era 2

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 109.2mmAndroid 6.08GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 5MP 720p 1GB RAM Spreadtrum SC9832A 2350mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

XOLO Era 1X

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 98.6mmAndroid 6.08GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM Spreadtrum SC9832A 2500mAh Li-Poi…
Xem tiếp

XOLO Era X

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 28.5mmAndroid 5.1.1, up to 6.08GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Spreadtrum…
Xem tiếp

XOLO Era 4K

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 29.2mmAndroid 5.1.18GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM MT6735P 4000mAh Li-Ioni For…
Xem tiếp

XOLO Era 4G

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 28.5mmAndroid 5.1.1, up to 6.08GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 5MP 1080p 1GB RAM Spreadtrum…
Xem tiếp

XOLO Q1100

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 18.3mmAndroid 4.38GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM Snapdragon 400 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

XOLO Q1000s

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 8158g, 7mmAndroid 4.216GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM MT6589T…
Xem tiếp

XOLO Opus 3

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 128.8mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6582M 2500mAh Li-Poi For…
Xem tiếp

XOLO Q500s IPS

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 79mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP 1080p 512MB RAM MT6582M…
Xem tiếp

XOLO Q700s

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 18.9mmAndroid 4.24GB 1GB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.5″ 480×854 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6582M…
Xem tiếp

XOLO A500S

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 8120g, 9mmAndroid 4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP 720p 512MB RAM…