Xem tiếp

Vodafone Smart E8

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 7169g, 9.2mmAndroid 7.18GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM Snapdragon 210…
Xem tiếp

Vodafone Smart V8

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 6166g, 7.9mmAndroid 7.1.132GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 1080×1920 pixels 16MP 1080p 3GB RAM Snapdragon 435 3000mAh…
Xem tiếp

Vodafone Smart N8

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 6151g, 8.6mmAndroid 7.016GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 720p 1.5GB RAM MT6737 2400mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Vodafone Smart V10

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 6145g, 8.2mmAndroid 9.032GB bộ nhớ, microSDXC 5.9″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Snapdragon 429 3400mAh…
Xem tiếp

Vodafone Smart N10

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 5160g, 8.4mmAndroid 9.016GB bộ nhớ, microSDXC 5.67″ 720×1500 pixels 13MP 1080p 2GB RAM MT6761V 2920mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Vodafone Smart E9

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 12134g, 9.8mmAndroid 8.1 Oreo8GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 480×960 pixels 5MP 1GB RAM MT6739 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Vodafone Smart X9

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 12153g, 8mmAndroid 8.132GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 1080×2160 pixels 16MP 1080p 3GB RAM Snapdragon 450 3100mAh…
Xem tiếp

Vodafone Smart N9

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 6145g, 8.7mmAndroid 8.116GB bộ nhớ, microSDHC 5.5″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 2GB RAM MT6739WA 2900mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Vodafone Smart N9 lite

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 6155g, 9.4mmAndroid 8.1 Oreo16GB bộ nhớ, microSDHC 5.34″ 480×960 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6739WA 2460mAh…
Xem tiếp

Vodafone Smart Tab N8

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 6465g, 9mmAndroid 7.016GB bộ nhớ, microSDXC 10.1″ 800×1280 pixels 5MP Quay video 2GB RAM MT8735B 4600mAh…
Xem tiếp

Vodafone Smart 4 turbo

Giới thiệu năm 2014, Dày Q2155g, 10.4mmAndroid 4.4.24GB 1GB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.5″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB…
Xem tiếp

Vodafone Smart 4G

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 10153g, 10.3mmAndroid 4.2.28GB bộ nhớ, microSDHC 4.5″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB RAM Snapdragon 400…
Xem tiếp

Vodafone Smart Tab 4G

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 10327g, 8mmAndroid 4.48GB bộ nhớ, microSDXC 8.0″ 720×1280 pixels 5MP Quay video 1GB RAM Snapdragon 410…
Xem tiếp

Vodafone Smart first 6

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 5112g, 11.8mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 2MP 480p 512MB RAM…
Xem tiếp

Vodafone Smart prime 6

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 5155g, 9mmAndroid 5.0.28GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM Snapdragon 410 2500mAh…