Xem tiếp

Unnecto Blaze

Giới thiệu năm 2012, Dày Tháng 4131.5g, 11.5mmĐiện thoại phổ thông1GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC
Xem tiếp

Unnecto Quattro

Giới thiệu năm 2012, Dày Tháng 6140g, 11.5mmAndroid 2.3512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 3MP Quay video 512MB RAM…
Xem tiếp

Unnecto Drone Z

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 6100g, 11.5mmAndroid 4.2.2512MB 256MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.5″ 320×480 pixels 3MP Quay video 256MB…
Xem tiếp

Unnecto Quattro Z

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 6110g, 9.4mmAndroid 4.2.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 8MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Unnecto Rush

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 9180g, 9mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Unnecto Air 4.5

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 2110.6g, 8.3mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 4.5″ 480×854 pixels 8MP 1080p 1GB RAM 1700mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Unnecto Air 5.0

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 2127.6, 7.9mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 12MP 1080p 1GB RAM 1900mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Unnecto Air 5.5

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 2156g, 8.5mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM 2100mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Unnecto Drone X

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 1152g, 10.5mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.5″ 320×480 pixels 3MP Quay video 256MB…
Xem tiếp

Unnecto Drone XL

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 3110g, 10.5mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.5″ 320×480 pixels 3MP Quay video 256MB…
Xem tiếp

Unnecto Quattro V

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 7163g, 11.7mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP 720p 1GB RAM 1600mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Unnecto Drone XS

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 6113g, 10.5mmAndroid 4.44GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.5″ 320×480 pixels 3MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Unnecto Drone

Giới thiệu năm 2012, Dày Tháng 4117g, 12.4mmAndroid 2.24GB 2GB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC
Xem tiếp

Unnecto Drone XS

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 6113g, 10.5mmAndroid 4.44GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.5″ 320×480 pixels 3MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Unnecto Tap

Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 890g, 12.2mmĐiện thoại phổ thông256MB 64MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC