Xem tiếp

Ulefone Power Armor 19

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12 409g, 18.8mm Android 12 256GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 1440p 12GB…
Xem tiếp

Ulefone Note 14

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9 189g, 9mm Android 12 16GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3/4GB…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor 18

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12 409g, 18.8mm Android 12 256GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 2160p 12GB…
Xem tiếp

Ulefone Note 6T

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 5g, 8.5mmAndroid 1264GB bộ nhớ, microSDXC 6.1″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Helio A22…
Xem tiếp

Ulefone Armor X10 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 3g, 14.6mmAndroid 1164GB bộ nhớ, microSDXC 5.45″ 720×1440 pixels 20MP 1080p 4GB RAM Helio P22…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor 18T

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 18.8mmAndroid 12256GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 2160p 12GB RAM Dimensity 900…
Xem tiếp

Ulefone Armor 17 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 12.5mmAndroid 12256GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 1440p 8GB RAM Helio G99…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor 16 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 18.3mmAndroid 1264GB bộ nhớ, microSDXC 5.93″ 720×1440 pixels 16MP 1080p 4GB RAM Helio G25…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor X11 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 19.3mmAndroid 1264GB bộ nhớ, microSDXC 5.45″ 720×1440 pixels 16MP 1080p 4GB RAM Helio G25…
Xem tiếp

Ulefone Armor 15

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8g, 18.2mmAndroid 12128GB bộ nhớ, microSDXC 5.45″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 6GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

Ulefone Armor X6 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 14.4mmAndroid 1232GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Helio A22…
Xem tiếp

Ulefone Note 12

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7237g, 10.2mmAndroid 11128GB bộ nhớ, microSDXC 6.82″ 720×1640 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Unisoc Tiger T310…
Xem tiếp

Ulefone Armor 8 Pro

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 4g, 15mmAndroid 11128GB bộ nhớ, microSDXC 6.1″ 720×1560 pixels 16MP 1080p 6/8GB RAM Helio P60…
Xem tiếp

Ulefone Armor 11T 5G

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 14.2mmAndroid 11256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.1″ 720×1560 pixels 48MP 2160p 8GB RAM…