Xem tiếp

Telit t550

Giới thiệu năm 2005, Dày Q198g, 15.8mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớ   128×160 pixels 1.3MP Quay video   860mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Telit T510

Giới thiệu năm 2005, Dày Q187g, 18mmĐiện thoại phổ thông32MB bộ nhớ, Thẻ miniSD 1.8″ 128×160 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim   650mAh…
Xem tiếp

Telit t800

91g, Dày 16.7mmĐiện thoại phổ thông64MB bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD   176×220 pixels 2MP Quay video   860mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Telit t250

76g, Dày 15.4mmĐiện thoại phổ thông7MB bộ nhớ, không có thẻ nhớ   128×160 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim   800mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Telit t650

90g, Dày 17mmĐiện thoại phổ thông64MB bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD   128×160 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim   800mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Telit t200

Giới thiệu năm 2006, Dày Q176g, 15.4mmĐiện thoại phổ thông7MB bộ nhớ, không có thẻ nhớ   128×160 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

Telit SP600

Giới thiệu năm 2005, Dày Q299g, 17.7mmMicrosoft Windows Mobile 2003 SE Smartphone32MB bộ nhớ, Thẻ miniSD   176×220 pixels 1.3MP Video…
Xem tiếp

Telit G80

Giới thiệu năm 2002, Dày Nov96g, 23mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớ   160×120 pixels 0.1MP Không có chức năng quay phim   600mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Telit G82

Giới thiệu năm 200290g, Dày 27mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớ   128×96 pixels NO Không có chức năng quay phim   550mAh Li-Ioni Giugiaro…
Xem tiếp

Telit t420

Giới thiệu năm 2005, Dày Q182g, 23mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớ   128×160 pixels 0.3MP Quay video   650mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Telit G40

Giới thiệu năm 2003, Dày Q275g, 18.5mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớ   101×80 pixels NO Không có chức năng quay phim   610mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Telit t180

Giới thiệu năm 2006, Dày Q276g, 18mmĐiện thoại phổ thông2MB bộ nhớ, không có thẻ nhớ   128×128 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

Telit GM 882

Giới thiệu năm 2002100g, Dày 22mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớ   132×65 pixels NO Không có chức năng quay phim   550mAh NiMH? Thông số Mạng…
Xem tiếp

Telit t410

Giới thiệu năm 2005, Dày Q176g, 23mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớ   128×160 pixels 0.3MP Quay video   650mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Telit GM 830

Giới thiệu năm 1999105g, Dày 20mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớ   4 lines NO Không có chức năng quay phim   650mAh Li-Ioni Thông số Mạng…