Xem tiếp

Sonim XP6

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 12270g, 20.5mmAndroid 4.4.216GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 2.63″ 320×432 pixels 5MP 720p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Sonim XP5plus

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 21mmSonim OS16GB bộ nhớ, microSDXC 2.8″ 240×320 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 662…
Xem tiếp

Sonim XP3plus

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9220g, 28mmSonim OS16GB bộ nhớ, microSDXC 2.8″ 240×320 pixels 8MP 2GB RAM Snapdragon 662 2300mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Sonim XP3

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 3195g, 27mmSonim OS8GB bộ nhớ, microSDXC 2.6″ 240×320 pixels 5MP 1GB RAM Snapdragon 210 1500mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Sonim XP5s

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 12g, 23mmSonim OS16GB bộ nhớ, microSDXC 2.64″ 320×432 pixels 5MP 720p 2GB RAM Snapdragon 427…
Xem tiếp

Sonim XP8

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 5335g, 18mmAndroid 7.064GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 1080×1920 pixels 12MP 1080p 4GB RAM Snapdragon 630 4900mAh…
Xem tiếp

Sonim XP7

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4290g, 20.8mmAndroid 4.4.216GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 4.0″ 480×800 pixels 8MP 1GB RAM Snapdragon 400…
Xem tiếp

Sonim XP1

Giới thiệu năm 2007, Dày Tháng 12130.3g, 22mmĐiện thoại phổ thông10MB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 1.77″ 128×160 pixels NO Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

Sonim XP3 Enduro

Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 11140g, 24.6mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớ 1.77″ 128×160 pixels NO Không có chức năng quay phim   1180mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Sonim XP3.20 Quest

Giới thiệu năm 2009, Dày Tháng 7170g, 25mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSD 1.77″ 176×220 pixels 2MP   1850mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM 2G…
Xem tiếp

Sonim XP3.20 Quest Pro

Giới thiệu năm 2010, Dày Q2170g, 25mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSD 1.77″ 176×220 pixels 2MP   1850mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM 2G…
Xem tiếp

Sonim XP2.10 Spirit

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 3180g, 21.7mmĐiện thoại phổ thông40MB bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 2.0″ 240×320 pixels 3MP Quay video   1300mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Sonim XP3 Sentinel

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 7170g, 25mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSD   176×220 pixels 2MP Quay video   Philips Nexperia 5210 1850mAh…
Xem tiếp

Sonim XP1300 Core

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 11185g, 25mmMediaTek MT6235 platformThẻ nhớ microSDHC 2.0″ 240×320 pixels NO Không có chức năng quay phim   1750mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Sonim XP3300 Force

Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 3185g, 25mmMediaTek MT6235 platformThẻ nhớ microSDHC 2.0″ 240×320 pixels 2MP Không có chức năng quay phim   1750mAh Li-Ioni…