Xem tiếp

Sharp Aquos V6

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 2g, 8.9mmAndroid 1232GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Sharp Aquos wish

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 1g, 8.9mmAndroid 1164GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 720×1520 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Snapdragon 480…
Xem tiếp

Sharp Aquos zero6

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 7.9mmAndroid 11128GB bộ nhớ, microSDXC 6.4″ 1080×2340 pixels 48MP 1080p 8GB RAM Snapdragon 750G…
Xem tiếp

Sharp Aquos sense5G

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 8.9mmAndroid 11128GB bộ nhớ, microSDXC 5.8″ 1080×2280 pixels 12MP 2160p 8GB RAM Snapdragon 690…
Xem tiếp

Sharp Aquos sense4 plus

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 9g, 8.8mmAndroid 10128GB bộ nhớ, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 48MP 1080p 8GB RAM Snapdragon 720G…
Xem tiếp

Sharp Aquos Zero 2

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 5g, 8.8mmAndroid 10256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.4″ 1080×2340 pixels 20MP 2160p 8GB RAM…
Xem tiếp

Sharp Aquos R5G

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 2189g, 8.9mmAndroid 10256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.4″ 1440×3168 pixels 48MP 4320p 12GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Sharp Aquos V

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 11173g, 9mmAndroid 9.064GB bộ nhớ, microSDXC 5.9″ 1080×2160 pixels 13MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 835 3090mAh…
Xem tiếp

Sharp Aquos R3

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 8185g, 8.9mmAndroid 9.0, up to Android 10128GB bộ nhớ, microSDXC 6.2″ 1440×3120 pixels 20MP 1080p 6GB…
Xem tiếp

Sharp Aquos C10

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 7140g, 7.9mmAndroid 8.0, Sharp UI64GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 1080×2040 pixels 12MP 1080p 4GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Sharp Aquos B10

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 7175g, 8.8mmAndroid 7.0, Sharp UI32GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6750T…
Xem tiếp

Sharp Aquos D10

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10165g, 8mmAndroid 8.0, Sharp UI64GB bộ nhớ, microSDXC 5.99″ 1080×2160 pixels 13MP 2160p 4GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Sharp Aquos R2 compact

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 1135g, 9.3mmAndroid 9.064GB bộ nhớ, microSDXC 5.2″ 1080×2280 pixels 22MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 845 2500mAh…
Xem tiếp

Sharp Aquos Zero

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 1146g, 8.8mmAndroid 9.0128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.2″ 1440×2992 pixels 22MP 2160p 6GB RAM Snapdragon…