Xem tiếp

QMobile M350 Pro

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 2179g, 9.4mmAndroid 6, Amigo 316GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM MT6580M…
Xem tiếp

QMobile Energy X2

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 2184g, 9.9mmAndroid 6.016GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM MT6580M 5000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

QMobile E1

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 18.9mmAndroid 6.016GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 3GB RAM MT6735P 4000mAh Li-Poi Thông số Mạng…
Xem tiếp

QMobile Noir S6 Plus

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 6150g, 8.7mmAndroid 6.016GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM MT6580 2500mAh Li-Poi…
Xem tiếp

QMobile Noir J7

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 10183g, 8.8mmAndroid 6.0, Amigo 3.232GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6595…
Xem tiếp

QMobile Noir Z12 Pro

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 9166g, 8.2mmAndroid 6.0, Amigo 3.232GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6753…
Xem tiếp

QMobile Noir A1

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 7182g, 8.3mmAndroid 7, Amigo OS 464GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

QMobile Noir E2

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 69.1mmAndroid 7.016GB bộ nhớ, microSDXC 5.2″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Helio P10 4000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

QMobile J7 Pro

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 5175g, 9.2mmAndroid 6.032GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6737T 3150mAh Li-Poi…
Xem tiếp

QMobile M6

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 3180g, 8.2mmAndroid 6.0, Amigo 3.564GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Helio…
Xem tiếp

QMobile M6 Lite

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 3184g, 10mmAndroid 6.016GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6737 4000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

QMobile King Kong Max

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 1162g, 8.2mmAndroid 6.032GB bộ nhớ, microSDXC 5.3″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6750 4000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

QMobile Noir X350

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 48.5mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 4.5″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM MT6582V 1800mAh Li-Poi…
Xem tiếp

QMobile Noir Z8 Plus

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 57.5mmAndroid 4.4.216GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 410 2820mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

QMobile Noir X450

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 5150g, 8.6mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 5MP 1080p 1GB RAM MT6582M 1950mAh Li-Ioni…