Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 5500 Duo

Giới thiệu năm 2014, Dày Q1183g, 10.6mmAndroid 4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 5451 Duo

Giới thiệu năm 2014, Dày Q1145g, 10.3mmAndroid 4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.5″ 480×854 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 5508 Duo

Giới thiệu năm 2014129g, Dày 8.3mmAndroid 4.4.216GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 5.0″ 720×1280 pixels 13MP Quay video 1GB RAM MT6592…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 5504 Duo

Giới thiệu năm 2014160g, Dày 8.5mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB RAM MT6582M 1950mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 8500 Duo

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 88.5mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP Quay video 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 8400 Duo

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 811mmMicrosoft Windows Phone 8.14GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 8MP Quay video…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 7600 Duo

Giới thiệu năm 2014, Dày Q1191g, 8.4mmAndroid 4.24GB 1GB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 6.0″ 720×1280 pixels 13MP Quay video 1GB…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 7500

Giới thiệu năm 2014, Dày Q1146g, 9.9mmAndroid 4.216GB/32GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP Quay video 1/2GB RAM MT6589T 2300mAh…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 5501 Duo

Giới thiệu năm 2014, Dày Q1135g, 9.5mmAndroid 4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Prestigio MultiPad 7.0 Prime 3G

Giới thiệu năm 2013355g, Dày 11.8mmAndroid 4.04GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 7.0″ 480×800 pixels 2MP 512MB RAM MT6575 3000mAh…
Xem tiếp

Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate

Giới thiệu năm 2013660g, Dày 10.2mmAndroid 4.016GB bộ nhớ, microSDHC 10.1″ 800×1280 pixels 2MP 1GB RAM 6400mAh Li-Poi Thông số Mạng Công nghệ No…
Xem tiếp

Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G

Giới thiệu năm 2013680g, Dày 10.2mmAndroid 4.016GB bộ nhớ, microSDHC 10.1″ 800×1280 pixels 2MP 1GB RAM 6400mAh Li-Poi Thông số Mạng Công nghệ GSM…