Xem tiếp

Posh Icon HD X551

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 1115g, 8.2mmAndroid 5.116GB bộ nhớ, microSDHC 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6580A 2100mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Volt LTE L540

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 5167.5g, 10mmAndroid 5.116GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 3GB RAM MT6735P 4000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Volt Max LTE L640

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 6230g, 8.1mmAndroid 5.132GB/64GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.44″ 1280×1920 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6753…
Xem tiếp

Posh Equal Pro LTE L700

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 3248g, 8.4mmAndroid 5.116GB bộ nhớ, microSDHC 6.95″ 720×1280 pixels 5MP 1080p 1GB RAM MT8735P 2800mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Primo Plus C353

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 896.1g, 10.4mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.5″ 320×480 pixels 3MP Quay video 256MB…
Xem tiếp

Posh Memo Pro LTE L600

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 12187.6g, 7.9mmAndroid 5.116GB bộ nhớ, microSDXC 6.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6735 2700mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Equal Plus X700

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 1275g, 9.9mmAndroid 6.016GB bộ nhớ, microSDXC 7.0″ 600×1024 pixels 5MP Quay video 1GB RAM MT8321 2650mAh…
Xem tiếp

Posh Ultra Max LTE L550

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 12177g, 7.3mmAndroid 6.016GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6737 2700mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Kick Pro LTE L520

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 4130g, 8.6mmAndroid 6.08GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6735P 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Posh Optima LTE L530

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 4133g, 8mmAndroid 5.116GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 2GB RAM MT6753 3000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Lynx A100

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 375g, 14mmĐiện thoại phổ thông32MB 32MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 1.77″ 128×160 pixels 0.3MP Quay video 32MB…
Xem tiếp

Posh Pegasus Plus C351

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8100g, 11.3mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.5″ 320×480 pixels 1.3MP 480p 256MB RAM…
Xem tiếp

Posh Orion Mini S350

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 9107g, 10.5mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.5″ 320×480 pixels 5MP 720p 256MB RAM…
Xem tiếp

Posh Pegasus 4G S400

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 7119g, 9.9mmAndroid 4.2.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Posh Orion S450

Giới thiệu năm 2014, Tháng 4150 gAndroid 4.2.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.5″ 540×960 pixels 5MP 720p 512MB RAM MT6572M…