Xem tiếp

Plum Axe II

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 10110g, 11.8mmAndroid 4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Plum Ten 3G

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 6550g, 10.2mmAndroid 4.216GB bộ nhớ, microSDHC 10.1″ 800×1280 pixels 2MP Quay video 1GB RAM MT8377 6000mAh…
Xem tiếp

Plum Gator 6

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 3g, 14mmAndroid 1016GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1440 pixels 8MP 720p 3GB RAM MT6580 4400mAh…
Xem tiếp

Plum Link II

Giới thiệu năm 2013310g, Dày 10.1mmAndroid 4.2.28GB bộ nhớ, microSDHC 7.0″ 600×1024 pixels 2MP Quay video 1GB RAM 3000mAh Li-Ioni Z610…
Xem tiếp

Plum Volt 3G

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 6150g, 9mmAndroid 4.24GB 1GB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 5.0″ 1080×1920 pixels 8MP 1080p 1GB RAM…
Xem tiếp

Plum Gator 5

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 11210g, 12mmAndroid 8.116GB bộ nhớ, microSDXC 5.2″ 720×1280 pixels 13MP 720p 2GB RAM MT6580 3700mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Plum Ram 10 LTE

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 1g, 15.8mmĐiện thoại phổ thông128MB bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels 2MP 480p 48MB RAM Unisoc…
Xem tiếp

Plum Ram 6

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 6107.3g, 19.3mmĐiện thoại phổ thông128MB 64MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels 1.3MP Quay video 64MB…
Xem tiếp

Plum Ram 8

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 12134g, 22mmĐiện thoại phổ thông128MB 64MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels 5MP 240p 64MB RAM…
Xem tiếp

Plum Coach Plus II

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8156g, 9.9mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDXC 6.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 512MB RAM…
Xem tiếp

Plum Flipper LTE

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 2g, 21.2mmĐiện thoại phổ thông128MB bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels 2MP 64MB RAM 1000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Plum Axe 4

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 1107g, 9.9mmAndroid 6.08GB bộ nhớ, microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP 720p 512MB RAM Spreadtrum SC7731C 1400mAh…
Xem tiếp

Plum Might Plus II

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 3116.2g, 8.9mmAndroid 5.14GB/8GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 512MB RAM MT6580M 2000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Plum Link Plus

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8246g, 7.9mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDXC 7.0″ 600×1024 pixels 5MP 1080p 1GB RAM Rockchip RK3188 2800mAh…
Xem tiếp

Plum La bàn LTE

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 1146g, 9.3mmAndroid 7.08GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6737M 2100mAh Li-Ioni…