Xem tiếp

Philips S337

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 11152g, 10.4mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Philips S309

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 7127g, 10.8mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 1GB RAM 1600mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Philips V787

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 12164g, 9.8mmAndroid 5.116GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 2GB RAM 5000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Philips V377

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 12190g, 10.9mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 5MP Quay video 1GB RAM 5000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Philips S616

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 11164g, 9.8mmAndroid 5.116GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 2GB RAM 3000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Philips V526

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8189g, 10mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM 5000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Philips I908

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8156g, 8.8mmAndroid 4.4.216GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 2GB RAM 3000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Philips S396

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 6151g, 9.7mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6735P 2300mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Philips S388

Giới thiệu năm 2014, Dày Q3136.5g, 9.1mmAndroid 4.2Thẻ nhớ microSDHC 4.5″ 540×960 pixels 5MP Quay video   1700mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Philips PH2

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 12g, 9mmAndroid OS, HMS128GB bộ nhớ, microSDXC 6.21″ 720×1520 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Unisoc…
Xem tiếp

Philips PH1

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 12g, 9.5mmAndroid OS32GB/64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.51″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Unisoc Tiger…
Xem tiếp

Philips X1510

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 1078g, 15.8mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHC 2.0″ 176×220 pixels NO Không có chức năng quay phim   1050mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Philips X2300

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 10110g, 15.7mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels 2MP Quay video   2000mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Philips X2301

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 10104g, 14.8mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels 0.3MP Quay video   1530mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Philips X2560

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 10108.8g, 16mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels 0.3MP Quay video   1630mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…