Xem tiếp

Microsoft Surface Duo 2

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 11mmAndroid 11128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 8.3″ 1892×2688 pixels 16MP 2160p 8GB RAM…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 950 2 SIM

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 12150g, 8.2mmMicrosoft Windows 1032GB bộ nhớ, microSDXC 5.2″ 1440×2560 pixels 20MP 2160p 3GB RAM Snapdragon 808…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 535 2 SIM

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 12146g, 8.8mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 540×960 pixels 5MP 480p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 950

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 11150g, 8.2mmMicrosoft Windows 1032GB bộ nhớ, microSDXC 5.2″ 1440×2560 pixels 20MP 2160p 3GB RAM Snapdragon 808…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 535

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 12146g, 8.8mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 540×960 pixels 5MP 480p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 550

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 12141.9, 9.9mmMicrosoft Windows 108GB bộ nhớ, microSDXC 4.7″ 720×1280 pixels 5MP 720p 1GB RAM Snapdragon 210…
Xem tiếp

Microsoft Surface 2

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 10675.9g, 8.9mmMicrosoft Windows RT32GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 10.6″ 1920×1080 pixels 5MP 1080p 2GB RAM Nvidia Tegra…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 540 2 SIM

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 5152g, 8.6mmMicrosoft Windows Phone 8.1 with Lumia Denim8GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 480p…
Xem tiếp

Microsoft Surface

Giới thiệu năm 2012, Dày Tháng 11680.4g, 9.4mmMicrosoft Windows RT32GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 10.6″ 1366×768 pixels 1.3MP 720p 2GB RAM Nvidia Tegra…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 430 2 SIM

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 5127.9g, 10.6mmMicrosoft Windows Phone 8.1, up to Windows 108GB bộ nhớ, microSDXC 4.0″ 480×800 pixels 2MP…
Xem tiếp

Microsoft Kin TWOm

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 11133g, 16.3mmĐiện thoại phổ thông8GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 3.4″ 320×480 pixels 8MP 720p 256MB RAM Nvidia…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 XL LTE 2 SIM

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4171g, 9mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Kin ONEm

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 11110.6, 18.5mmĐiện thoại phổ thông4GB 256MB RAM bộ nhớ, không có thẻ nhớ 2.6″ 320×240 pixels 5MP 480p 256MB…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 XL LTE

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4171g, 9mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Kin Two

Điện thoại phổ thông8GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 3.4″ 320×480 pixels 8MP 720p 256MB RAM Nvidia Tegra 1390mAh Li-Ioni Thông số Mạng…