Xem tiếp

Lava Blaze Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.9mmAndroid 1264GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Lava Z3

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 38.9mmAndroid 1132GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Lava Agni 5G

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 11g, 9.1mmAndroid 11128GB bộ nhớ, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 64MP 1080p 8GB RAM Dimensity 810…
Xem tiếp

Lava Z2s

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9mmAndroid 1132GB bộ nhớ, microSDXC 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

Lava Z2 Max

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 5g, 9.1mmAndroid 1032GB bộ nhớ, microSDXC 7.0″ 720×1640 pixels 13MP 720p 2GB RAM 6000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Lava Z6

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9mmAndroid 1064GB bộ nhớ, microSDXC 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 6GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

Lava Z4

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9mmAndroid 1064GB bộ nhớ, microSDXC 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

Lava Z2

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9mmAndroid 1032GB bộ nhớ, microSDXC 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

Lava Z1

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 10.3mmAndroid 1016GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 480×854 pixels 5MP 720p 2GB RAM Helio A20…
Xem tiếp

Lava X3

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 9.2mmAndroid 1232GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Lava Blaze Nxt

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12.5g, 8.9mmAndroid 1264GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Lava Yuva Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.9mmAndroid 1232GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Lava Blaze 5G

Giới thiệu năm 2022, Tháng 10Android 12128GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Lava X41 Plus

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 10156g, 8.8mmAndroid 6.032GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM 2500mAh Li-Poi For…
Xem tiếp

Lava X50 Plus

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 11158g, 8.9mmAndroid 5.1, up to 6.032GB bộ nhớ, microSDHC 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM…