Xem tiếp

Karbonn Smart A12 Star

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 7130g, 10.1mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Karbonn Titanium S1 Plus

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 5129g, 10.3mmAndroid 4.34GB 1GB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 1GB…
Xem tiếp

Karbonn Titanium Hexa

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 46.9mmAndroid 4.4.216GB bộ nhớ, microSDHC 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP Quay video 2GB RAM MT6591 2050mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Karbonn Titanium Octane Plus

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 47.6mmAndroid 4.4.216GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 1080×1920 pixels 16MP Quay video 2GB RAM MT6592 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Karbonn Titanium Octane

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 47.9mmAndroid 4.4.216GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 13MP Quay video 1GB RAM MT6592 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Karbonn Titanium X

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 1143g, 9.9mmAndroid 4.2.216GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP Quay video 1GB RAM MT6589T 2300mAh…
Xem tiếp

Karbonn A16

Giới thiệu năm 2014, Tháng 1Android 4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.9″ 480×800 pixels 5MP Quay video 512MB RAM 1350mAh…
Xem tiếp

Karbonn A12+

Giới thiệu năm 2013, Tháng 10Android 4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 512MB RAM 1400mAh…
Xem tiếp

Karbonn Titanium S5 Plus

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 12104.5g, 7.9mmAndroid 4.2.24GB 1GB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 5.0″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB…
Xem tiếp

Karbonn Titanium Mach Two S360

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 3112g, 6.3mmAndroid 4.4.2, up to 5.08GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP Quay video 1GB…
Xem tiếp

Karbonn Titanium Wind W4

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 911mmMicrosoft Windows Phone 8.14GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video…
Xem tiếp

Karbonn Titanium S99

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 69.7mmAndroid 4.44GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 512MB RAM…
Xem tiếp

Karbonn Sparkle V

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 9138g, 9.2mmAndroid 4.4.4, up to 6.0, Android One4GB 1GB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.5″ 480×854…
Xem tiếp

Karbonn Titanium S19

Giới thiệu năm 2014, Tháng 8Android 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 13MP Quay video 1GB RAM 2000mAh Li-Ioni …
Xem tiếp

Karbonn K9 Jumbo

Giới thiệu năm 2012112g, Dày 15.5mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels 1.3MP 480p   1800mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM 2G…