Xem tiếp

Infinix Zero 5G 2023

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12 201g, 8.9mm Android 12, XOS 12 256GB bộ nhớ, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP…
Xem tiếp

Infinix Hot 20 Play

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10.6g, 8.9mmAndroid 12, XOS 10.664GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.82″ 720×1640 pixels 13MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Hot 20

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.3mmAndroid 12, XOS 12128GB bộ nhớ, microSDXC 6.82″ 720×1640 pixels 50MP 1080p 4-8GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Note 12 (2023)

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 7.8mmAndroid 12, XOS 10.6128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 50MP 1440p 8GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Zero Ultra

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.8mmAndroid 12, XOS 12256GB bộ nhớ, microSDXC 6.8″ 1080×2400 pixels 200MP 2160p 8GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Hot 20 5G

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.9mmAndroid 12, XOS 10.664GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Hot 20i

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.8mmAndroid 12 or Android 12, XOS 10.664GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 13MP…
Xem tiếp

Infinix Zero 20

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12196g, 8mmAndroid 12, XOS 12128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 108MP 1440p 8GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Note 12i 2022

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 7.8mmAndroid 12, XOS 10.664GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 50MP 1440p 4/6GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Zero 2023

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 8.9mmAndroid 12, XOS 12256GB bộ nhớ, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP 2160p 8GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Hot 11 2022

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 4.6g, 9.1mmAndroid 11, XOS 7.664GB bộ nhớ, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 13MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Smart 6 HD

Giới thiệu năm 2022, Tháng 4Android 11, XOS 7.632GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 6.6″ 720×1600 pixels 8MP 1080p 2/3GB RAM Unisoc SC9863A…
Xem tiếp

Infinix Hot 12

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 4g, 8.3mmAndroid 12, XOS 10.6128GB bộ nhớ, microSDXC 6.82″ 720×1612 pixels 13MP 1080p 4/6GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Note 12

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 4.5g, 7.9mmAndroid 11, XOS 10.664GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 50MP 1440p 4/6GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Note 12i

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 5g, 8.3mmAndroid 12, XOS 10.6128GB bộ nhớ, microSDXC 6.82″ 720×1640 pixels 50MP 1440p 4GB RAM…