Xem tiếp

i-mate JAMA

Giới thiệu năm 2007, Dày Tháng 6110g, 15.6mmMicrosoft Windows Mobile 5.0 PocketPC64MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Ultimate 8150

Giới thiệu năm 2007, Dày Tháng 2152g, 15.5mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Ultimate 7150

180g, Dày 18mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Ultimate 7150

180g, Dày 18mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Ultimate 6150

Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 1152g, 15.5mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate 810-F

Giới thiệu năm 2009150g, Dày 15.5mmMicrosoft Windows Mobile 6.1 Professional2GB 128MB RAM bộ nhớ, không có thẻ nhớ
Xem tiếp

i-mate Ultimate 9502

Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 3200g, 17.8mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Ultimate 8502

Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 9140g, 15mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate JAMA 201

Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 10152g, 14mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional64MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate JAMA 101

110g, Dày 15.5mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional64MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Smartphone

Giới thiệu năm 2004, Dày Q1130g, 23.5mmMicrosoft Windows Mobile Smartphone16MB RAM bộ nhớ, SD/SDIO slot 2.2″ 176×220 pixels NO No video…
Xem tiếp

i-mate Smartphone2

Giới thiệu năm 2004, Dày Q1130g, 24.4mmMicrosoft Smartphone 2003 OS32MB RAM bộ nhớ, SDIO/MMC slot 2.2″ 176×220 pixels, 2.2 inches 0.3MP…
Xem tiếp

i-mate Pocket PC

Giới thiệu năm 2004, Dày Q2190g, 18mmMicrosoft Windows Mobile 2003 PocketPC64MB RAM bộ nhớ, SDIO/MMC slot
Xem tiếp

i-mate SP3

Giới thiệu năm 2004, Dày Q2106.3g, 17mmMicrosoft Windows Mobile 2003 SE Smartphone32MB RAM bộ nhớ, MiniSD slot 2.2″ 176×220 pixels, 2.2…