Xem tiếp

Honor X5

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2g, 8.9mm Android 12 32GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 8MP 1080p 2GB…
Xem tiếp

Honor 80 Pro Flat

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 186g or 193g, 7.9mm Android 12, Magic UI 7 256GB bộ nhớ, no card…
Xem tiếp

Honor X7a

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 196g, 8.3mm Android 12, Magic UI 6.1 128GB bộ nhớ, microSDXC 6.75″ 720×1600 pixels…
Xem tiếp

Honor X9a

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 175g, 7.9mm Android 12, Magic UI 6.1 256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″…
Xem tiếp

Honor 80 GT

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g or 195g, 7.9mmAndroid 12, Magic UI 7256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

Honor Pad V8 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g or 599g, 6.6mmAndroid 12, Magic UI 7128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 12.1″…
Xem tiếp

Honor 80 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 7.8mmAndroid 12, Magic UI 7128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.78″ 1224×2700 pixels 160MP…
Xem tiếp

Honor 80

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 7.7mmAndroid 12, Magic UI 7128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels 160MP…
Xem tiếp

Honor 80 SE

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 7.7mmAndroid 12, Magic UI 7128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels 64MP…
Xem tiếp

Honor Magic Vs Ultimate

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 6.1mmAndroid 12, Magic UI 7512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 7.9″ 1984×2272 pixels…
Xem tiếp

Honor Magic Vs

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g / 267g, 6.1mmAndroid 12, Magic UI 7256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 7.9″…
Xem tiếp

Honor Play 40 Plus

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.3mmAndroid 12, Magic UI 6.1128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.74″ 720×1600 pixels 50MP…
Xem tiếp

Honor X40 GT

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10.5g, 8.5mmAndroid 12, Magic UI 6.1256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.81″ 1080×2388 pixels 50MP…
Xem tiếp

Honor X7

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 4g, 8.6mmAndroid 11, Magic UI 4.2128GB bộ nhớ, microSDXC 6.74″ 720×1600 pixels 48MP 1080p 4/6GB…
Xem tiếp

Honor Magic4 Lite

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 4g, 8mmAndroid 11, Magic UI 4.2128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.81″ 1080×2388 pixels 48MP…