Xem tiếp

Haier U69

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 4111g, 12.2mmMicrosoft Windows Mobile 6.5 ProfessionalThẻ nhớ microSD
Xem tiếp

Haier U60

Dày Giới thiệu năm 201014.5mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSD
Xem tiếp

Haier C300

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 580g, 17.9mmĐiện thoại phổ thông32MB ROM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 1.77″ 128×160 pixels 2MP Quay video 32MB RAM…
Xem tiếp

Haier Hurricane

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 1145g, 8.3mmAndroid 7.016GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 2GB RAM MT6753 3300mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Haier G8

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 4135g, 8.5mmAndroid 7.016GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6737 2500mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Haier L8

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 4140g, 8.4mmAndroid 7.132GB bộ nhớ, microSDXC 5.99″ 1080×2160 pixels 12MP 1080p 3GB RAM Snapdragon 450 4000mAh…
Xem tiếp

Haier I6

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 1145g, 8.3mmAndroid 7.132GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6753 3300mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Haier L7

Giới thiệu năm 2017160g, Dày 7.9mmAndroid 7.132GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Snapdragon 430 3000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Haier G7

Giới thiệu năm 2017135g, Dày 8.1mmAndroid 7.016GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6737 2200mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Haier G51

Giới thiệu năm 2017155g, Dày 9.1mmAndroid 7.08GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 5MP 720p 1GB RAM MT6737M 2000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Haier V730

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 511.5mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSD 2.4″ 240×320 pixels 2MP Không có chức năng quay phim   1250mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Haier A66

Dày Giới thiệu năm 201015.5mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSD 2.4″ 240×320 pixels 2MP Không có chức năng quay phim   1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM…
Xem tiếp

Haier K3

Dày Giới thiệu năm 201017.4mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSD 2.6″ 240×400 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim   1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM…
Xem tiếp

Haier U53

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 413.4mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSD 2.0″ 0.3MP Không có chức năng quay phim   1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM 2G…
Xem tiếp

Haier U56

Dày Giới thiệu năm 201011.5mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSD 2.4″ 240×320 pixels 1.3MP Không có chức năng quay phim   1200mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM…