Xem tiếp

Google Pixel 7 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.9mmAndroid 13128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.7″ 1440×3120 pixels 50MP 2160p 8/12GB RAM…
Xem tiếp

Google Pixel Watch

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 12.3mmAndroid Wear OS 3.532GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 1.2″ 450×450 pixels NO 2GB…
Xem tiếp

Google Pixel 7

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.7mmAndroid 13128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.3″ 1080×2400 pixels 50MP 2160p 8GB RAM…
Xem tiếp

Google Pixel 4a

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 8g, 8.2mmAndroid 10, up to Android 13128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 5.81″ 1080×2340 pixels…
Xem tiếp

Google Pixel 4a 5G

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11g (5G Sub-6); 171g ( 5G Sub-6 and mmWave), 8.2mmAndroid 11, up to Android…
Xem tiếp

Google Pixel 5

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 10g, 8mmAndroid 11, up to Android 13128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.0″ 1080×2340 pixels…
Xem tiếp

Google Pixel 5a 5G

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 7.6mmAndroid 11, up to Android 13128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.34″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Google Pixel 6

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 8.9mmAndroid 12, up to Android 13128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.4″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Google Pixel 6 Pro

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 8.9mmAndroid 12, up to Android 13128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.7″ 1440×3120 pixels…
Xem tiếp

Google Pixel 6a

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 8.9mmAndroid 12, up to Android 13128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.1″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Google Pixel C

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 12g, 7mmAndroid 6.0.1, up to Android 8.032GB/64GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 10.2″ 2560×1800 pixels…
Xem tiếp

Google Pixel

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 10g, 8.5mmAndroid 7.1, up to Android 1032GB/128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 5.0″ 1080×1920 pixels…
Xem tiếp

Google Pixel XL

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 10g, 8.5mmAndroid 7.1, up to Android 1032GB/128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 5.5″ 1440×2560 pixels…
Xem tiếp

Google Pixel 2 XL

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 10g, 7.9mmAndroid 8.0, up to Android 1164GB/128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.0″ 1440×2880 pixels…
Xem tiếp

Google Pixel 2

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 10g, 7.8mmAndroid 8.0, up to Android 1164GB/128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 5.0″ 1080×1920 pixels…