Xem tiếp

Gigabyte GSmart Essence 4

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 11105g, 9.6mmAndroid 4.44GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 2MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Gigabyte GSmart Classic Lite

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 11145g, 9.2mmAndroid 4.48GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 512MB RAM Spreadtrum SC7731…
Xem tiếp

Gigabyte GSmart Essence

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 10125g, 8.8mmAndroid 4.48GB bộ nhớ, microSDHC 4.5″ 480×854 pixels 5MP Quay video 512MB RAM Spreadtrum SC7731…
Xem tiếp

Gigabyte GSmart Classic

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 10150g, 8.6mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 8MP Quay video 1GB RAM Spreadtrum SC7731…
Xem tiếp

Gigabyte GSmart Guru GX

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4115g, 7mmAndroid 4.432GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP Quay video 2GB RAM Snapdragon 615…
Xem tiếp

Gigabyte GSmart Mika MX

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 2165g, 9.8mmAndroid 4.48GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 540×960 pixels 5MP Quay video 1GB RAM Snapdragon 410…
Xem tiếp

Gigabyte GSmart Roma RX

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4155g, 9.5mmAndroid 4.44GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Gigabyte GSmart Akta A4

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 11158g, 9.6mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 540×960 pixels 13MP Quay video 1GB RAM MT6592 1800mAh…
Xem tiếp

Gigabyte GSmart MW702

Giới thiệu năm 2009, Dày Q3130g, 14.8mmMicrosoft Windows Mobile 6.1 Professional128MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

Gigabyte GSmart MS802

Giới thiệu năm 2009, Dày Q3130g, 14.8mmMicrosoft Windows Mobile 6.1 Professional128MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

Gigabyte GSmart G1305 Boston

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 4118g, 12.4mmAndroid 1.6256MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.2″ 320×480 pixels 5MP Quay video 256MB RAM…
Xem tiếp

Gigabyte GSmart S1205

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 4114.5, 13.1mmMicrosoft Windows Mobile 6.5 Professional256MB ROM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC
Xem tiếp

Gigabyte GSmart G1315 Skate

Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 10118g, 13.3mmAndroid 2.2256MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.5″ 320×480 pixels 5MP Quay video 256MB RAM…
Xem tiếp

Gigabyte GSmart G1310

Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 7117g, 12.9mmAndroid 2.2256MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.2″ 320×480 pixels 5MP Quay video 256MB RAM…