Xem tiếp

Coolpad Cool 20s

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 8.3mmAndroid 11, CoolOS 2128GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 4-8GB RAM…
Xem tiếp

Coolpad Cool 20

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6.6g, 8.7mmAndroid 11, CoolOS 264GB/128GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Coolpad Cool 20 Pro

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 12g, 8.3mmAndroid 11, CoolOS 2128GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 6/8GB RAM…
Xem tiếp

Coolpad Cool 10A

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 3g, 8.8mmAndroid 1164GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Coolpad Cool S

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1.9mmAndroid 10128GB bộ nhớ, microSDXC 6.53″ 1080×2340 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio P60 5000mAh…
Xem tiếp

Coolpad Cool 6

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 10g, 9.2mmAndroid 1064GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.53″ 1080×2340 pixels 48MP 1080p 4/6GB RAM Helio P70…
Xem tiếp

Coolpad Cool 12A

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 10.5g, 8.9mmAndroid64GB bộ nhớ, microSD 6.3″ 720×1560 pixels 16MP 1080p 4GB RAM Spreadtrum 4000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Coolpad Cool 10

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 6.8g, 9.1mmAndroid 1064GB/128GB bộ nhớ, microSD
Xem tiếp

Coolpad Legacy 5G

195g, Dày 9.5mmAndroid 1064GB bộ nhớ, microSD 6.53″ 1080×2340 pixels 48MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 765G 5G 4000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Coolpad Porto

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8119g, 8mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDHC 4.7″ 540×960 pixels 8MP 1080p 1GB RAM Snapdragon 410 1800mAh…
Xem tiếp

Coolpad Modena

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8158g, 8.6mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDHC 5.5″ 540×960 pixels 8MP 1080p 1GB RAM Snapdragon 410 2500mAh…
Xem tiếp

Coolpad Shine

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 108.6mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDHC 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 615 2500mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Coolpad Note 3

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 109.3mmAndroid 5.116GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6753 3000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Coolpad Roar

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 119mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDHC 4.5″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM MT6580 1800mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Coolpad Note 3 Lite

Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 1142g, 8.9mmAndroid 5.116GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6735 2500mAh Li-Ioni…