Xem tiếp

Celkon A403

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8113g, 10.2mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 3MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Celkon Campus Prime

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8119.2g, 9.3mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.5″ 480×854 pixels 3MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Celkon Millennia Everest

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 89.1mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDHC 5.5″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM Spreadtrum SC7731 2500mAh…
Xem tiếp

Celkon Millennia Hero

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8113g, 11mmAndroid 5.18GB bộ nhớ, microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 1GB RAM 1700mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Celkon Millennia Xplore

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 7150g, 7.9mmAndroid 5.08GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 720×1280 pixels 13MP Quay video 1GB RAM MT6582M 2000mAh…
Xem tiếp

Celkon Q455L

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 7130g, 7.9mmAndroid 5.08GB bộ nhớ, microSDHC 4.5″ 480×854 pixels 8MP Quay video 1GB RAM 1800mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Celkon 2GB Xpress

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 7134g, 10.1mmAndroid 4.4.2, up to 5.016GB bộ nhớ, microSDHC 4.5″ 480×800 pixels 5MP Quay video 2GB…
Xem tiếp

Celkon A35k Remote

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 6102g, 10.7mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.5″ 320×480 pixels 3MP Quay video 256MB…
Xem tiếp

Celkon Q3K Power

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 7128g, 9.8mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 3MP Quay video 512MB RAM Spreadtrum 7731G…
Xem tiếp

Celkon Q5K Power

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 6169g, 10mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Celkon Q470

Giới thiệu năm 2014137g, Dày 8.3mmAndroid 4.4.216GB bộ nhớ, microSDHC 4.7″ 720×1280 pixels 8MP Quay video 1GB RAM MT6582 1800mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Celkon Q455

Giới thiệu năm 2014130g, Dày 7.9mmAndroid 4.4.216GB bộ nhớ, microSDXC 4.5″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB RAM 2000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Celkon A115

Giới thiệu năm 2014164g, Dày 9.3mmAndroid 4.2.24GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDXC 5.0″ 480×854 pixels 8MP Quay video 512MB RAM…
Xem tiếp

Celkon A21

Giới thiệu năm 2014115.3g, Dày 10.8mmAndroid 4.2.2512MB 256MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 320×480 pixels 3MP Quay video 256MB RAM…
Xem tiếp

Celkon A500

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8147g, 10.2mmAndroid 4.4.28GB bộ nhớ, microSDHC 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM MT6572M 2000mAh…