Xem tiếp

Cat S42

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 8220g, 12.7mmAndroid 10, dự kiến cập nhật lên Android 1132GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1440 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

Cat S52

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 11210g, 9.7mmAndroid 9.0, dự kiến cập nhật lên Android 1064GB bộ nhớ, microSD 5.65″ 720×1440 pixels 12MP 1080p…
Xem tiếp

Cat B35

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10130g, 14mmKaiOS 2.5.14GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDXC 2.4″ 240×320 pixels 2MP 480p 512MB RAM…
Xem tiếp

Cat S53

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 16mmAndroid 11128GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 48MP 1080p 6GB RAM Snapdragon 480…
Xem tiếp

Cat S22 Flip

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9g, 23mmAndroid 1116GB bộ nhớ, microSDXC 2.8″ 480×640 pixels 5MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 215…
Xem tiếp

Cat S62

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 12.7mmAndroid 10, up to Android 11128GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 1080×2160 pixels 48MP 2160p…
Xem tiếp

Cat S42 H+

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 4g, 12.7mmAndroid 10, dự kiến cập nhật lên Android 1132GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1440 pixels 13MP…
Xem tiếp

Cat B40

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 4g, 18mmĐiện thoại phổ thôngKhông xác định [*] bộ nhớ, Thẻ nhớ microSD 2.4″ 240×320 pixels 2MP 480p   Unisoc…
Xem tiếp

Cat S62 Pro

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 8g, 11.9mmAndroid 10128GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 1080×2160 pixels 12MP 1080p 6GB RAM Snapdragon 660…
Xem tiếp

Cat B25

Giới thiệu năm 2013161g, Dày 22mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHC 2.0″ 240×320 pixels 2MP Quay video   MT6235 1300mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Cat B100

Giới thiệu năm 2013136g, Dày 17.5mmĐiện thoại phổ thông128MB ROM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 2.2″ 240×320 pixels 3MP 240p 64MB RAM MT6276W 1150mAh…
Xem tiếp

Cat B15

Giới thiệu năm 2013170g, Dày 15mmAndroid 4.14GB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP 1080p 512MB RAM MT6577…
Xem tiếp

Cat S50

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 11185g, 12.7mmAndroid 4.48GB bộ nhớ, microSDXC 4.7″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 400 2630mAh…
Xem tiếp

Cat B15 Q

Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 6170g, 15mmAndroid 4.4.24GB 1GB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 4.0″ 480×800 pixels 5MP 1080p 1GB RAM…
Xem tiếp

Cat B30

Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 6101g, 16mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHC 2.0″ 144×176 pixels 2MP Quay video   Spreadtrum 7701 1000mAh Li-Ioni…