Xem tiếp

BLU Studio X5 Max

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7202g, 8.9mmAndroid 1132GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 480×960 pixels 5MP 720p 2GB RAM 2700mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

BLU Studio X5

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7149g, 10.1mmAndroid 1132GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 480×854 pixels 5MP 720p 1GB RAM 2000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

BLU G40

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6203g, 10.8mmAndroid 1132GB bộ nhớ, microSDXC 6.0″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 3GB RAM 3000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

BLU Bold N2

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8g, 8.6mmAndroid 11256GB bộ nhớ, Không xác định [*] 6.6″ 1080×2340 pixels 64MP 1080p 8GB RAM Dimensity…
Xem tiếp

BLU Studio X10L 2022

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7175g, 9.8mmAndroid 1132GB bộ nhớ, microSDXC 5.0″ 480×854 pixels 8MP 1080p 1GB RAM 2000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

BLU S91 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7202g, 8.9mmAndroid 12128GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 4GB RAM MT6765V 5000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

BLU J6S

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 9.7mmAndroid 1132GB bộ nhớ, microSDXC 6.1″ 720×1560 pixels 8MP 720p 1GB RAM 3000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

BLU C7X

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7 203g, 9.8mm Android 11 32GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 8MP 1080p 1GB…
Xem tiếp

BLU S91

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 8.9mmAndroid 11128GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Helio G25…
Xem tiếp

BLU G50 Mega

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11190g, 9.3mmAndroid 1032GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 12MP 1080p 2GB RAM 4000mAh Li-Poi For…
Xem tiếp

BLU View Mega

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 4189g, 9.4mmAndroid 9.032GB bộ nhớ, microSDXC 6.0″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Helio A22 3000mAh…
Xem tiếp

BLU M7L

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 2g, 11mmAndroid 1032GB bộ nhớ, microSDXC 7.0″ 600×1240 pixels 5MP 720p 2GB RAM 2800mAh Li-Poi…
Xem tiếp

BLU A5L

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 2g, 10.6mmAndroid 1016GB bộ nhớ, microSDXC 4.0″ 480×800 pixels 5MP 720p 1GB RAM 1400mAh Li-Poi…
Xem tiếp

BLU Studio X10+

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 2g, 9mmAndroid 1032GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 480×960 pixels 8MP 720p 1GB RAM 2550mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

BLU G61

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 2g, 9.3mmAndroid 1064GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3GB RAM 5000mAh Li-Poi…