Xem tiếp

Blackview Oscal Pad 10

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 536g, 8.9mm Android 12, Doke-OS 3.0 128GB bộ nhớ, microSDXC 10.1″ 1200×1920 pixels 13MP…
Xem tiếp

Blackview BV5200 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 13.7mmAndroid 12, Doke-OS 3.064GB bộ nhớ, microSDXC 6.1″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

Blackview BV9200

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g, 13.6mmAndroid 12, Doke-OS 3.1256GB bộ nhớ, microSDXC 6.6″ 1080×2408 pixels 50MP 1440p 8GB…
Xem tiếp

Blackview A80 Plus

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 12180g, 8.8mmAndroid 1064GB bộ nhớ, microSDXC 6.49″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 4GB RAM MediaTek MT6762V 4680mAh…
Xem tiếp

Blackview BV6300 Pro

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 5230g, 12.8mmAndroid 10128GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 720×1440 pixels 16MP 1080p 6GB RAM Helio P70 4380mAh…
Xem tiếp

Blackview Tab 8

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 7600g, 8.9mmAndroid 1064GB bộ nhớ, microSDXC 10.1″ 1200×1920 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Unisoc SC9863A 6580mAh…
Xem tiếp

Blackview BV5100

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11275g, 13.7mmAndroid 1064GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 720×1440 pixels 16MP 1080p 4GB RAM MediaTek MT6762V 5580mAh…
Xem tiếp

Blackview BL6000 Pro

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11273g, 12.8mmAndroid 10, up to Android 11256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.36″ 1080×2300 pixels 48MP…
Xem tiếp

Blackview BV4900 Pro

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11261g, 13.7mmAndroid 1064GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 4GB RAM MediaTek MT6762V 5580mAh…
Xem tiếp

Blackview BV9900E

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 9273g, 14.2mmAndroid 10128GB bộ nhớ, microSDXC 5.84″ 1080×2280 pixels 48MP 2160p 6GB RAM MT6779V 4380mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Blackview A55

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 12196g, 9.1mmAndroid 1116GB bộ nhớ, microSDXC 6.53″ 720×1600 pixels 8MP 1080p 3GB RAM Helio A22 4780mAh…
Xem tiếp

Blackview Tab 10 Pro

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 12588g, 8.8mmAndroid 11128GB bộ nhớ, microSDXC 10.1″ 1200×1920 pixels 13MP 1080p 8GB RAM MediaTek MT8788V 6580mAh…
Xem tiếp

Blackview BV8800

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 1g, 17.7mmAndroid 11, Doke-OS 3.0128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.58″ 1080×2408 pixels 50MP 1440p…
Xem tiếp

Blackview Tab 8E

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1600g, 8.9mmAndroid 1032GB bộ nhớ, microSDXC 10.1″ 1200×1920 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Unisoc SC9863A 6580mAh…