Xem tiếp

Asus ROG Phone 6 Batman Edition

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 10.4mmAndroid 12256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2448 pixels 50MP 2160p 12GB RAM…
Xem tiếp

Asus Zenfone 9

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 9.1mmAndroid 12, ZenUI128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 5.9″ 1080×2400 pixels 50MP 4320p 6-16GB…
Xem tiếp

Asus ROG Phone 6 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 10.3mmAndroid 12512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2448 pixels 50MP 4320p 18GB RAM…
Xem tiếp

Asus ROG Phone 6

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 10.3mmAndroid 12128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2448 pixels 50MP 4320p 8-16GB RAM…
Xem tiếp

Asus ROG Phone 5s Pro

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 9.9mmAndroid 11, ROG UI512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2448 pixels 64MP 4320p…
Xem tiếp

Asus ROG Phone 5s

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 9.9mmAndroid 11, up to Android 12, ROG UI128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.78″…
Xem tiếp

Asus ROG Phone 6D Ultimate

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 10.4mmAndroid 12512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2448 pixels 50MP 2160p 16GB RAM…
Xem tiếp

Asus ROG Phone 6D

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 10.4mmAndroid 12256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2448 pixels 50MP 2160p 12/16GB RAM…
Xem tiếp

Asus Zenfone 4 Selfie Lite ZB553KL

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 11144g, 7.9mmAndroid 7, ZenUI 416GB/32GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Asus Zenfone 4 ZE554KL

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 10165g, 7.7mmAndroid 7.1.1, ZenUI 464GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 1080×1920 pixels 12MP 2160p 4/6GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 10175g, 7.6mmAndroid 7.1.1, up to Android 8, ZenUI 464GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 1080×1920 pixels 16MP…
Xem tiếp

Asus Zenfone V V520KL

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 9147.1g, 7.6mmAndroid 7, ZenUI 332GB bộ nhớ, microSDXC 5.2″ 1080×1920 pixels 23MP 2160p 4GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 12160g, 8.8mmAndroid 7, ZenUI 416GB/32GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 5.7″ 1080×2160 pixels 16MP 1080p 2-4GB RAM MT6750T…
Xem tiếp

Asus Zenfone Max (M1) ZB555KL

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 5150g, 8.7mmAndroid 8, ZenUI 516GB/32GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1440 pixels 16MP 1080p 2/3GB RAM Snapdragon…