Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12 (China)

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11 188g, 8mm Android 12, MIUI 13 128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 188g, 8mm Android 12, MIUI 13 128GB bộ nhớ, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Xiaomi Poco C50

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g, 9.1mmAndroid 1232GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Xiaomi Redmi 12C

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g, 8.8mmMIUI 1364GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.71″ 720×1650 pixels 50MP 1080p 4GB RAM Helio G85…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 7.9mmAndroid 13, MIUI 14128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels 108MP 2160p…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi K60 Pro

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g or 205g, 8.6mmAndroid 13, MIUI 14128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1440×3200 pixels…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi K60E

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 8.5mmAndroid 12, MIUI 13128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1440×3200 pixels 48MP 2160p…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi K60

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g or 204g, 8.6mmAndroid 13, MIUI 14128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1440×3200 pixels…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Watch 3

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12 37g, 10mm Độc quyền OS Không xác định [*], không có thẻ nhớ 1.75″ 450×390 pixels NO…
Xem tiếp

Xiaomi 13 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g or 229g, 8.4mmAndroid 13, MIUI 14128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.73″ 1440×3200 pixels…
Xem tiếp

Xiaomi 13

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g or 189g, 8mmAndroid 13, MIUI 14128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.36″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Xiaomi Watch S2

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12.7mmĐộc quyền OSKhông có thẻ nhớ 1.43″ 466×466 pixels NO   500mAh Li-Poi Thông số Mạng Công nghệ No…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12 Discovery

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11.5g, 9mmAndroid 12, MIUI 13256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels 200MP 2160p…
Xem tiếp

Xiaomi Poco X4 GT

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 8.9mmAndroid 12, MIUI 13 for POCO128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.6″ 1080×2460 pixels…
Xem tiếp

Xiaomi Poco F4

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 7.7mmAndroid 12, MIUI 13 for POCO128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels…