Xem tiếp

vivo Y55s (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 187g, 8.3mm Android 12, Funtouch 12 128GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 50MP…
Xem tiếp

vivo iQOO Neo7 (China)

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10 197g / 202g, 8.5mm Android 13, Origin OS Ocean 128GB/256GB/512GB bộ nhớ, no card…
Xem tiếp

vivo iQOO Neo7

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g / 202g, 8.5mmAndroid 13, Origin OS Ocean128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2400…
Xem tiếp

vivo Y73t

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9.5g, 9.2mmAndroid 11, OriginOS 11128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.58″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

vivo X Fold+

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 6.3mmAndroid 12, Origin OS Ocean256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 8.03″ 1916×2160 pixels 50MP…
Xem tiếp

vivo X80 Lite

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 7.8mmAndroid 12, Funtouch 12256GB bộ nhớ, microSDXC 6.44″ 1080×2404 pixels 64MP 2160p 8GB RAM…
Xem tiếp

vivo Y52t

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.5mmAndroid 12, Origin OS Ocean128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

vivo iQOO Z6 Lite

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.3mmAndroid 12, Funtouch 1264GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 4/6GB RAM…
Xem tiếp

vivo Y16

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.2mmAndroid 12, Funtouch 1232GB/64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3/4GB RAM…
Xem tiếp

vivo Y75s

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11193g, 8.5mmAndroid 11, Origin OS Ocean256GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 64MP 2160p 8/12GB RAM…
Xem tiếp

vivo Y22

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.4mmAndroid 12, Funtouch 1264GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.55″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4/6GB RAM…
Xem tiếp

vivo V25e

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 7.8mmAndroid 12, Funtouch 12128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.44″ 1080×2404 pixels 64MP 1080p 8GB RAM…
Xem tiếp

vivo iQOO U5e

193g, Dày 8.3mmAndroid 12, Origin OS Ocean128GB bộ nhớ, microSDXC 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 4/6GB RAM Dimensity 700…
Xem tiếp

vivo Y77

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 8.3mmAndroid 12, Funtouch 12128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 8GB RAM…
Xem tiếp

vivo Y77 (China)

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 8.6mmAndroid 12, Origin OS Ocean128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.64″ 1080×2388 pixels 50MP…