Xem tiếp

TCL NxtPaper 12 Pro

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 599g, 6.9mm Android 12 256GB bộ nhớ, microSDXC 12.2″ 1440×2160 pixels 13MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

TCL 403

Giới thiệu năm 2023, Dày Q1 182g, 9.6mm Android 12 32GB bộ nhớ, microSDXC 6.0″ 480×960 pixels 8MP 1080p 1/2GB…
Xem tiếp

TCL 408

Giới thiệu năm 2023, Dày Q1 190g, 9mm Android 12 64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4/6GB…
Xem tiếp

TCL 40 SE

Giới thiệu năm 2023, Dày Q1190g, 8.5mmAndroid 13, TCL UI 5.0128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.75″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 4/6GB…
Xem tiếp

TCL Tab 10s 5G

Giới thiệu năm 2022, Dày Q3490g, 8.5mmAndroid 1264GB bộ nhớ, microSDXC 10.1″ 1200×1920 pixels 8MP 1080p 4GB RAM MT8771 8000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

TCL Tab 10 HD 4G

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6448g, 9.2mmAndroid 1132GB bộ nhớ, microSDXC 10.1″ 800×1280 pixels 5MP 1080p 3GB RAM MT8768E 5500mAh Li-Poi…
Xem tiếp

TCL 30 5G

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 4g, 7.7mmAndroid 12, TCL UI 4.064GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

TCL 30+

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 4g, 7.7mmAndroid 12, TCL UI 4.0128GB bộ nhớ, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

TCL 30

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 4g, 7.7mmAndroid 12, TCL UI 4.064GB bộ nhớ, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

TCL 30 SE

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 4g, 8.9mmAndroid 12, TCL UI 4.064GB/128GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

TCL 405

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11g, 9mmAndroid 12, TCL UI32GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 6.6″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 2GB RAM…
Xem tiếp

TCL 30 XL

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6.4g, 9.1mmAndroid 12, TCL UI 3.064GB bộ nhớ, microSDXC 6.82″ 720×1640 pixels 50MP 1080p 6GB…
Xem tiếp

TCL 40R

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 9mmAndroid 12, TCL UI 4.064GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

TCL Stylus

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 9mmAndroid 12, TCL UI 4.0128GB bộ nhớ, microSDXC 6.81″ 1080×2460 pixels 50MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

TCL 20B

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9g, 8mmAndroid 11, TCL UI64GB bộ nhớ, microSDXC