Xem tiếp

Sony Xperia 5 IV

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.2mmAndroid 12, up to Android 13128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.1″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 1 IV

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 8.2mmAndroid 12, up to Android 13256GB/512GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 1644×3840 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 10 IV

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 8.3mmAndroid 12128GB bộ nhớ, microSDXC 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 1080p 6GB RAM Snapdragon 695…
Xem tiếp

Sony Xperia Pro-I

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 12g, 8.9mmAndroid 11, up to Android 13512GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 1644×3840 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 10 III Lite

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 8.3mmAndroid 1164GB bộ nhớ, microSDXC 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p 6GB RAM Snapdragon 690…
Xem tiếp

Sony Xperia 1 III

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g / 187.1g (mmWave), 8.2mmAndroid 11, up to Android 13256GB/512GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 1644×3840…
Xem tiếp

Sony Xperia 5 III

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 8.2mmAndroid 11, up to Android 13128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.1″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 10 III

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 8.3mmAndroid 11, up to Android 12128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 10 III

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 8.3mmAndroid 11, up to Android 12128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia Pro

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1.1g, 10.2mmAndroid 10512GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 1644×3840 pixels 12MP 2160p 12GB RAM Snapdragon 865…
Xem tiếp

Sony Xperia 5 II

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 10g, 8mmAndroid 10, up to Android 12128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.1″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia XZ1 Compact

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 10140g, 9.3mmAndroid 8.0, up to Android 9.032GB bộ nhớ, microSDXC 4.6″ 720×1280 pixels 19MP 2160p 4GB…
Xem tiếp

Sony Xperia XA1 Plus

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 10189g, 8.7mmAndroid 7.0, up to Android 8.032GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 1080×1920 pixels 23MP 1080p 3/4GB…
Xem tiếp

Sony Xperia XZ1

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 9g, 7.4mmAndroid 8.0, up to Android 9.064GB bộ nhớ, microSDXC 5.2″ 1080×1920 pixels 19MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia R1 (Plus)

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 11154g, 8.9mmAndroid 7.116GB/32GB bộ nhớ, microSDXC 5.2″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 2/3GB RAM Snapdragon 430 2620mAh…