Xem tiếp

Samsung Galaxy A04

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 9.1mmAndroid 12, One UI Core 4.132GB/64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Samsung Galaxy Z Fold4

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8g, 6.3mmAndroid 12L, up to Android 13, One UI 5256GB/512GB/1TB bộ nhớ, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Samsung Galaxy A14 5G

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g, 9.1mmAndroid 13, One UI Core 564GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.6″ 1080×2400 pixels 50MP…
Xem tiếp

Samsung Galaxy F04

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g, 9.1mmAndroid 12, One UI64GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

Samsung Galaxy M04

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 9.1mmAndroid 12, One UI Core 4.164GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

Samsung Galaxy A04e

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11g, 9.1mmAndroid 12, One UI Core 4.132GB/64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 10.2mmAndroid 1264GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 10.1″ 1920×1200 pixels 13MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 778G…
Xem tiếp

Samsung Galaxy A04s

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 9.1mmAndroid 12, up to Android 13, One UI Core 532GB/64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″…
Xem tiếp

Samsung Galaxy M31 Prime

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 10g, 8.9mmAndroid 10, One UI 2.0128GB bộ nhớ, microSDXC 6.4″ 1080×2340 pixels 64MP 2160p 6GB…
Xem tiếp

Samsung Galaxy M21s

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11g, 8.9mmAndroid 10, One UI 2.564GB bộ nhớ, microSDXC 6.4″ 1080×2340 pixels 64MP 2160p 4GB…
Xem tiếp

Samsung Galaxy A02s

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9.1mmAndroid 10, up to Android 12, One UI 4.116GB/32GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600…
Xem tiếp

Samsung Galaxy A02

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9.1mmAndroid 10, up to Android 11, One UI Core 3.132GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″…
Xem tiếp

Samsung Galaxy M02

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 2g, 9.1mmAndroid 10, One UI 2.032GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 2/3GB…
Xem tiếp

Samsung Galaxy A12

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 12g, 8.9mmAndroid 10, up to Android 11, One UI 3.132GB/64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600…