Xem tiếp

Oppo A56s

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 186g, 8mm Android 12, ColorOS 12.1 256GB bộ nhớ, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 13MP…
Xem tiếp

Oppo F11

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 5g, 8.3mm Android 9.0, ColorOS 6 64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.53″ 1080×2340 pixels 48MP 1080p…
Xem tiếp

Oppo A5s (AX5s)

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 4g, 8.2mm Android 8.1, ColorOS 5.2 32GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 6.2″ 720×1520 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

Oppo A78

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 188g, 8mm Android 12, ColorOS 13 128GB bộ nhớ, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP…
Xem tiếp

Oppo A58

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11g, 8mmAndroid 12, ColorOS 12.1128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 6/8GB RAM…
Xem tiếp

Oppo A17k

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.3mmAndroid 12, ColorOS 12.164GB bộ nhớ, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 8MP 1080p 3GB RAM…
Xem tiếp

Oppo A77s

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g / 190g, 8mmAndroid 12, ColorOS 12.1128GB bộ nhớ, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Oppo Find N2 Flip

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 7.5mmAndroid 13, ColorOS 13128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.8″ 1080×2520 pixels 50MP 2160p…
Xem tiếp

Oppo Find N2

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g or 237g, 7.4mmAndroid 13, ColorOS 13256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 7.1″ 1792×1920 pixels…
Xem tiếp

Oppo A58x

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 8mmAndroid 12, ColorOS 12.1128GB bộ nhớ, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 13MP 1080p 6/8GB RAM…
Xem tiếp

Oppo Reno9 Pro+

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 8mmAndroid 13, ColorOS 13256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.7″ 1080×2412 pixels 50MP 2160p…
Xem tiếp

Oppo Reno9 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 7.2mmAndroid 13, ColorOS 13256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.7″ 1080×2412 pixels 50MP 2160p…
Xem tiếp

Oppo Reno9

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 7.2mmAndroid 13, ColorOS 13256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.7″ 1080×2412 pixels 64MP 2160p…
Xem tiếp

Oppo A1 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11g, 7.7mmAndroid 13, ColorOS 13128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.7″ 1080×2412 pixels 108MP 1080p 8/12GB RAM…
Xem tiếp

Oppo A96

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 3g, 8.4mmAndroid 11, ColorOS 11.1128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 6.59″ 1080×2412 pixels 50MP 1080p 6/8GB RAM…