Xem tiếp

Nokia C12

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1.4g, 8.8mm Android 12 64GB bộ nhớ, Không xác định [*] 6.3″ 720×1600 pixels 8MP 1080p…
Xem tiếp

Nokia 2760 Flip

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 3.5mmKaiOS 3.14GB 512MB RAM bộ nhớ, không có thẻ nhớ 2.8″ 240×320 pixels 5MP 512MB RAM…
Xem tiếp

Nokia 2660 Flip

Giới thiệu năm 2022, Tháng 7 gĐiện thoại phổ thông128MB 48MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 2.8″ 240×320 pixels 0.3MP 48MB RAM Unisoc…
Xem tiếp

Nokia X30

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8mmAndroid 12128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.43″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 6/8GB RAM…
Xem tiếp

Nokia G60

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.6mmAndroid 1264GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 4/6GB RAM Snapdragon 695…
Xem tiếp

Nokia C31

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.6mmAndroid 1264GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.75″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3/4GB RAM Unisoc SC9863A…
Xem tiếp

Nokia T21

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 7.5mmAndroid 1264GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 10.4″ 1200×2000 pixels 8MP 1080p 4GB RAM Unisoc Tiger…
Xem tiếp

Nokia G400

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8g, 8.8mmAndroid 1264GB bộ nhớ, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Snapdragon 480+…
Xem tiếp

Nokia 110 (2022)

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8.3mmĐiện thoại phổ thông32MB bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 1.77″ 120×160 pixels 0.1MP 4MB RAM 1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Nokia 8210 4G

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 13.8mmĐiện thoại phổ thông128MB 48MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 2.8″ 240×320 pixels 0.3MP 48MB RAM…
Xem tiếp

Nokia 5710 XpressAudio

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7.1g, 16.2mmĐiện thoại phổ thông128MB 48MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels 0.3MP 48MB RAM…
Xem tiếp

Nokia C10

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 8.8mmAndroid 1116GB/32GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Nokia C20

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 8.8mmAndroid 1116GB/32GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Nokia G10

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 4g, 9.2mmAndroid 11, up to Android 1232GB/64GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Nokia G20

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 5g, 9.2mmAndroid 11, up to Android 1264GB/128GB bộ nhớ, microSDXC