Xem tiếp

LG W41 Pro

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 3g, 9.3mmAndroid 10128GB bộ nhớ, microSDXC 6.55″ 900×1600 pixels 48MP 1080p 6GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

LG W41+

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 3g, 9.3mmAndroid 10128GB bộ nhớ, microSDXC 6.55″ 900×1600 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

LG W41

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 3g, 9.3mmAndroid 1064GB bộ nhớ, microSDXC 6.55″ 900×1600 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

LG W31+

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 12.6g, 8.4mmAndroid 10128GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

LG W31

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 12.6g, 8.4mmAndroid 1064GB/128GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

LG W11

Dày 8.4mmAndroid 1032GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

LG K92 5G

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11.4g, 8.4mmAndroid 10128GB bộ nhớ, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 64MP 2160p 6GB RAM Snapdragon 690…
Xem tiếp

LG K62

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11g, 8.4mmAndroid 1064GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.6″ 720×1600 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio P35…
Xem tiếp

LG Q52

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 10g, 8.4mmAndroid 1064GB bộ nhớ, microSDXC 6.6″ 720×1600 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio P35…
Xem tiếp

LG K52

Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11g, 8.4mmAndroid 1064GB bộ nhớ, microSDXC 6.6″ 720×1600 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio P35…
Xem tiếp

LG Q Stylus

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 8171g, 8.1mmAndroid 8.132GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 6.2″ 1080×2160 pixels 16MP 1080p 3/4GB RAM MT6750 3300mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

LG Q Stylo 4

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 6172g, 8.1mmAndroid 8.1, LG UX 732GB bộ nhớ, microSDXC 6.2″ 1080×2160 pixels 13MP 1080p 2GB RAM…
Xem tiếp

LG K11 Plus

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 7162g, 8.7mmAndroid 7.1.2, up to Android 8.116GB/32GB bộ nhớ, microSDXC 5.3″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 2/3GB…
Xem tiếp

LG Q8 (2018)

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 8172g, 8.4mmAndroid 8.164GB bộ nhớ, microSDXC 6.2″ 1080×2160 pixels 16MP 1080p 4GB RAM Snapdragon 450 3300mAh…
Xem tiếp

LG G7 One

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10156g, 7.9mmAndroid 8.1, up to Android 10, Android One32GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 6.1″ 1440×3120 pixels 16MP…