Xem tiếp

Lenovo Tab Extreme

Giới thiệu năm 2023, Dày Q4 740g, 5.9mm Android 13 256GB bộ nhớ, microSDXC 14.5″ 1876×3000 pixels 13MP 2160p 12GB…
Xem tiếp

Lenovo Legion Y700

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 3g, 7.9mmAndroid 12, ZUI 13128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 8.8″ 1600×2560 pixels 13MP 1080p 8/12GB RAM…
Xem tiếp

Lenovo Legion Y90

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 3g, 10.1mmAndroid 12, ZUI 13256GB/640GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.92″ 1080×2460 pixels 64MP 4320p…
Xem tiếp

Lenovo K14 Plus

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 3198g, 9.1mmAndroid 1164GB bộ nhớ, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Unisoc T700 5000mAh…
Xem tiếp

Lenovo Tab K10

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6460g, 8.2mmAndroid 1132GB/64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 10.3″ 1200×1920 pixels 8MP 1080p 3/4GB RAM Helio P22T 7700mAh…
Xem tiếp

Lenovo Tab P12 Pro

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 11g, 5.6mmAndroid 11128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 12.6″ 1600×2560 pixels 13MP 2160p 6/8GB RAM Snapdragon 870…
Xem tiếp

Lenovo Tab M9

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7344g, 8mmAndroid 1232GB/64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 9.0″ 800×1340 pixels 8MP 1080p 3/4GB RAM MT6769V 5100mAh…
Xem tiếp

Lenovo Tab P11 Gen 2

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1520g, 7.4mmAndroid 12L64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 11.5″ 1200×2000 pixels 13MP 1080p 4/6GB RAM Helio G99…
Xem tiếp

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 6.8mmAndroid 12L128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC 11.2″ 1536×2560 pixels 13MP 1080p 4-8GB RAM MediaTek Kompanio…
Xem tiếp

Lenovo Pad Pro 2022

Giới thiệu năm 2022, Tháng 8 gAndroid 12, ZUI 14128GB bộ nhớ, microSDXC 11.2″ 1536×2560 pixels 13MP 1080p 6/8GB RAM MediaTek…
Xem tiếp

Lenovo Legion Y70

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8g, 8mmAndroid 12, ZUI 14128GB/256GB/512GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels 50MP 4320p…
Xem tiếp

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 5465g, 7.5mmAndroid 1232GB/64GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 10.61″ 1200×2000 pixels 8MP 1080p 3-6GB RAM Snapdragon 680 4G…
Xem tiếp

Lenovo A6 Note

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 9172g, 9.2mmAndroid 9.016GB/32GB bộ nhớ, microSDXC 6.09″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 2/3GB RAM Helio P22 4000mAh…
Xem tiếp

Lenovo K10 Note

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 9g, 7.9mmAndroid 9.0, ZUI 1164GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 6.3″ 1080×2340 pixels 16MP 2160p 4/6GB RAM…
Xem tiếp

Lenovo K10 Plus

Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 9g, 8.3mmAndroid 9.0, ZUI 1164GB bộ nhớ, microSDXC 6.22″ 720×1520 pixels 13MP 1080p 4GB RAM…