Xem tiếp

Huawei Pocket S

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11g, 7.2mmHarmonyOS 3.0128GB/256GB/512GB bộ nhớ, NM 6.9″ 1188×2790 pixels 40MP 2160p 8GB RAM Snapdragon 778G…
Xem tiếp

Huawei nova Y61

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11188g, 8.9mmEMUI 12, Không có CH Play64GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Huawei MatePad C5e

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11450g, 7.9mmAndroid 10, EMUI 10.164GB bộ nhớ, microSDXC 10.1″ 1200×1920 pixels 5MP 1080p 4GB RAM Kirin…
Xem tiếp

Huawei nova 10 SE

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 7.4mmEMUI 12, Không có CH Play128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Huawei Mate 50 RS Porsche Design

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 9.9mmHarmonyOS 3.0512GB bộ nhớ, NM 6.74″ 1212×2616 pixels 50MP 2160p 12GB RAM Snapdragon 8+…
Xem tiếp

Huawei Mate 50 Pro

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g / 209g, 8.5mmEMUI 13; HarmonyOS 3.0256GB/512GB bộ nhớ, NM 6.74″ 1212×2616 pixels 64MP 2160p…
Xem tiếp

Huawei Mate 50E

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8mmHarmonyOS 3.0128GB/256GB bộ nhớ, NM 6.7″ 1224×2700 pixels 50MP 2160p 8GB RAM Snapdragon 778G…
Xem tiếp

Huawei Enjoy 50z

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 8.9mmHarmonyOS 2.0128GB/256GB bộ nhớ, microSDXC
Xem tiếp

Huawei nova 8 SE Youth

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 8.4mmAndroid 10, EMUI 10.1128GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.6″ 1080×2400 pixels 48MP 1080p…
Xem tiếp

Huawei P50

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 7.9mmHarmonyOS 2.0128GB/256GB bộ nhớ, NM 6.5″ 1224×2700 pixels 50MP 2160p 8GB RAM Snapdragon 888…
Xem tiếp

Huawei P50 Pro

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 8.5mmHarmonyOS 2.0, EMUI 12128GB/256GB/512GB bộ nhớ, NM 6.6″ 1228×2700 pixels 50MP 2160p 8/12GB RAM…
Xem tiếp

Huawei nova 8

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 7.6mmAndroid 11, EMUI 12, Không có CH Play128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.57″…
Xem tiếp

Huawei nova 9

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9g, 7.8mmHarmonyOS 2.0, EMUI 12128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.57″ 1080×2340 pixels 50MP 2160p…
Xem tiếp

Huawei nova 9 Pro

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9g, 8mmHarmonyOS 2.0128GB/256GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 6.72″ 1236×2676 pixels 50MP 2160p 8GB RAM…
Xem tiếp

Huawei Watch GT 3

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 11g (42mm) / 42.6g (46mm), 11mmHarmonyOS 2.04GB 32MB RAM bộ nhớ, không có thẻ nhớ 1.43″…