Xem tiếp

BlackBerry KEY2 LE

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10156g, 8.4mmAndroid 8.132GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 4.5″ 1080×1620 pixels 13MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 636 3000mAh…
Xem tiếp

BlackBerry KEY2

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 6168g, 8.5mmAndroid 8.164GB/128GB bộ nhớ, microSDXC 4.5″ 1080×1620 pixels 12MP 2160p 6GB RAM Snapdragon 660 3500mAh…
Xem tiếp

BlackBerry Evolve

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10170g, 8.4mmAndroid 8.164GB bộ nhớ, microSDXC 5.99″ 1080×2160 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Snapdragon 450 4000mAh…
Xem tiếp

BlackBerry Evolve X

Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 8170g, 8.8mmAndroid 8.164GB bộ nhớ, microSDXC 5.99″ 1080×2160 pixels 13MP 1080p 6GB RAM Snapdragon 660 4000mAh…
Xem tiếp

BlackBerry Motion

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 12167g, 8.1mmAndroid 7.132GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 1080×1920 pixels 12MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 625 4000mAh…
Xem tiếp

BlackBerry Aurora

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 3178g, 8.5mmAndroid 7.032GB bộ nhớ, microSDXC 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Snapdragon 425 3000mAh…
Xem tiếp

BlackBerry Bold 9780

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 11122g, 14mmBlackBerry OS 6.0256MB 512MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 2.44″ 480×360 pixels 5MP Quay video…
Xem tiếp

BlackBerry Playbook

Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 4425g, 10mmBlackBerry Tablet OS16GB/32GB/64GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 7.0″ 600×1024 pixels 5MP 1080p 1GB RAM…
Xem tiếp

BlackBerry Playbook Wimax

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 9425g, 10mmBlackBerry Tablet OS16GB/32GB/64GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 7.0″ 600×1024 pixels 5MP 1080p 1GB RAM…
Xem tiếp

BlackBerry 4G Playbook HSPA+

Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 2425g, 10mmBlackBerry Tablet OS16GB/32GB/64GB bộ nhớ, không có thẻ nhớ 7.0″ 600×1024 pixels 5MP 1080p 1GB RAM…
Xem tiếp

BlackBerry Bold Touch 9930

Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 8130g, 10.5mmBlackBerry OS 7.08GB bộ nhớ, microSDHC 2.8″ 640×480 pixels 5MP 720p 768MB RAM 1230mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

BlackBerry Bold Touch 9900

Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 8130g, 10.5mmBlackBerry OS 7.08GB bộ nhớ, microSDHC 2.8″ 640×480 pixels 5MP 720p 768MB RAM 1230mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

BlackBerry Torch 9850

Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 8135g, 11.5mmBlackBerry OS 74GB 768MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.7″ 480×800 pixels 5MP 720p 768MB…
Xem tiếp

BlackBerry Torch 9860

Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 9135g, 11.5mmBlackBerry OS 74GB 768MB RAM bộ nhớ, Thẻ nhớ microSDHC 3.7″ 480×800 pixels 5MP 720p 768MB…
Xem tiếp

BlackBerry Keyone

Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 4180g, 9.4mmAndroid 7.1, up to Android 8.132GB/64GB bộ nhớ, microSDXC 4.5″ 1080×1620 pixels 12MP 2160p 3/4GB…