[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Pháp Bảo

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Nhân tông, không rõ họ tên, năm sinh năm mất, pháp danh Pháp Bảo.

Ông trụ trì chùa Phúc Diên thuộc tỉnh Thanh Hóa, đương thời được Lý Thường Kiệt trọng vọng. Ông có công đào tạo được nhiều tăng sinh cho Phật giáo Việt Nam vào đời nhà Lý, nên được phong là Giác Tính Hải Chiếu đại sư. Ít lâu sau lại được phong là Thông Thiền Hải Chiếu đại sư.

Năm 1101 ông làm bài văn bia chùa Linh Xứng ở Ngưỡng Sơn, và năm 1118 soạn văn bia chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh có tên là:

Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh
Sùng Nghiêm Diên Thánh tự bi minh.

Nội dung bài văn bia ở chùa Linh Xứng, đoạn cuối đề cao việc làm và đức độ Lý Thường Kiệt một khuôn mặt lớn của lịch sử Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Di tích các văn bia trên hiện nay vẫn còn.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..