Loading

Phan Văn Đạt

Tháng Ba 13, 2021| Admin
Năm sinh Đinh Hợi 1827- Tân Dậu 1861
Tỉnh thành Long An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Chí sĩ yêu nước, quê làng Bình Thanh huyện Tân Thạnh, phủ Tân An (nay là xã Phú Ngãi, huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long An).

Tuổi trẻ ông rất thông minh, thi Hương đậu cử nhân năm 1850 tại trường Gia Định, nhưng không ra làm quan, ở quê nhà cày ruộng, đọc sách. Tính người cương trực, không a dua kẻ quyền thế…

Năm 1861 Đại đồn Kì Hòa thất thủ quân triều rút về Biên Hòa, ông bèn cùng Trịnh Quang Nghị phát hịch kêu gọi nhân dân cùng khởi nghĩa chống Pháp. Hào kiệt và nhân dân các huyện Bình Dương, Tân Long, Tân Hòa… thảy đều hưởng ứng.

Ngày 2-9-1861,quân Pháp đánh úp nơi đóng quân của ông ở cầu Biện Triệt thuộc làng Bình Thanh (quê ông). Ông cùng 8 nghĩa quân bị bắt. Quân Pháp dùng cực hình tra tấn, nhưng ông vẫn không khai báo. Viên thông ngôn nói: “Đó là người kiệt hiệt nhất trong bọn”. Quân Pháp đem ông ra bắn ngay bản doanh chúng.

Được tin ông bị giặc thảm sát, vua Tự Đức vô cùng thương xót liền cho truy tặng ông hàm tri phủ, trật Tòng ngũ phẩm cấp tuất 40 lượng bạc.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ