Năm sinh … – Đinh Sửu 1887
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng, chiến sĩ Nghĩa hội năm 1885 quê làng Tây Lộc, huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam, sau tách ra là huyện Tiên Phước, phủ Tam Kì, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam). Ông là thân phụ nhà yêu nước, nhà văn Tây Hồ Phan Châu Trinh (1872 – 1826).

Ông xuất thân là học trò thi trường Ba (Tú Tài), nhập ngũ, sau giữ chức Quản cơ sơn phòng dưới quyền sơn phòng chánh sứ Trần Văn Dư (1839-1885). Từng tham gia Nghĩa hội Quảng Nam từ khi mới thành lập (tháng 6-1885) giữ chức Chuyển vận sứ chuyên lo vận chuyển vũ khí, quân nhu, lương thực cho các lực lượng nghĩa quân trong địa bàn hoạt động ở tỉnh Quảng Nam.

Các anh em nội ngoại ông đều là những nhân vật kiệt hiệt thuộc các phong trào Nghĩa hội, Duy tân, Đông du hồi Pháp chiếm nước ta, như: Lê Cơ, Lê Lượng, Phan Văn Cử, Lê Vĩnh Huy Lê Triêm… đều một lòng hi sinh vì nước.

Sau khi nghĩa hội thành lập tại Sơn phòng Quảng Nam ở Dương Yên, ông trở thành cánh tay mặt của Hội trưởng Trần Văn Dư trong công tác tiếp lương thực, chuẩn bị vũ khí trang bị cho các chiến sĩ Nghĩa hội. Ngay từ giờ phút đầu (tháng 8 năm 1885) nghĩa quân đánh chiếm tỉnh thành Quảng Nam La Qua (gần Vĩnh Điện) và hầu hết các địa phương Quảng Nam đều thống thuộc chính quyền Nghĩa hội.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Huỳnh

Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đỗ Uẩn

Năm sinh Bính Thân 1836 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…