[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Phan Ngọc Đường

Tên khác Cao Dựng – An Lạc
Năm sinh Đinh Hợi 1467-…
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng, Tiền hiền làng Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên, nguyên quán làng Cảm Quyết, tỉnh Nghệ An, tự là Cao Dựng, hiệu An Lạc, sinh ngày 20 tháng 2 năm Đinh hợi (1467) tại Nghệ An, con ông Phan Văn Hóa, võ quan đời Hồng Đức.

Khoảng các năm 1490-1492 ông theo Nguyễn Kim sang Sầm Châu (Lào) thu dụng nghĩa sĩ, hào kiệt phò nhà Lê. Sau đó ông theo Nguyễn Hoàng vào khai khẩn đất Thuận – Quảng và đánh dẹp Chiêm Thành. Năm 1569 Nguyễn Hoàng chính thức trấn nhậm Thuận Hóa, đặt trụ sở tại làng Ái Tử, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị ngày nay). Ông dẫn một đoàn quân tiền tiêu trấn đóng phía Nam các huyện Triệu Phong, Hải Lăng. Tại đây ông lấn dần vào phía Nam khai thác, bình định và cho mở làng Phước Tích, xã Phong Hòa, tỉnh Thừa Thiên.

Từ đó hậu duệ ông thừa kế công nghiệp của ông, tiếp tục khai khẩn cả vùng lớn thuộc huyện Phong Điền vào thời trung đại cho đến ngày nay.

Sau khi mất, được Đoan Quận công (Nguyễn Hoàng) ban thụy là Hoát Đạt.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..