Tên khác Cao Dựng – An Lạc
Năm sinh Đinh Hợi 1467-…
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng, Tiền hiền làng Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên, nguyên quán làng Cảm Quyết, tỉnh Nghệ An, tự là Cao Dựng, hiệu An Lạc, sinh ngày 20 tháng 2 năm Đinh hợi (1467) tại Nghệ An, con ông Phan Văn Hóa, võ quan đời Hồng Đức.

Khoảng các năm 1490-1492 ông theo Nguyễn Kim sang Sầm Châu (Lào) thu dụng nghĩa sĩ, hào kiệt phò nhà Lê. Sau đó ông theo Nguyễn Hoàng vào khai khẩn đất Thuận – Quảng và đánh dẹp Chiêm Thành. Năm 1569 Nguyễn Hoàng chính thức trấn nhậm Thuận Hóa, đặt trụ sở tại làng Ái Tử, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị ngày nay). Ông dẫn một đoàn quân tiền tiêu trấn đóng phía Nam các huyện Triệu Phong, Hải Lăng. Tại đây ông lấn dần vào phía Nam khai thác, bình định và cho mở làng Phước Tích, xã Phong Hòa, tỉnh Thừa Thiên.

Từ đó hậu duệ ông thừa kế công nghiệp của ông, tiếp tục khai khẩn cả vùng lớn thuộc huyện Phong Điền vào thời trung đại cho đến ngày nay.

Sau khi mất, được Đoan Quận công (Nguyễn Hoàng) ban thụy là Hoát Đạt.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đoàn Văn Cát

Năm sinh … – Kỉ Mùi 1799 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)…
Chi tiết

Trịnh Giang

Tên khác Uy Nam Vương Năm sinh Kỉ Dậu 1729 – Canh Thân 1740 Tỉnh thành Thanh Hóa…
Chi tiết

Nguyễn Giao

Năm sinh … – Nhâm Thân 1872 Tỉnh thành Vĩnh Long Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Đặng Thành Tích

Năm sinh … – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Vũ Huy Tấn

Tên khác Võ Huy Liễn – Nhất Thủy Năm sinh Kỉ Tị 1749 – Canh Thân 1800 Tỉnh…