[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Phan Huy Vịnh

Tên khác Hàm Phủ
Năm sinh Canh Thân 1800 – Canh Ngọ 1870
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Tự Đức, tự Hàm Phủ, con Phan Huy Thực, cháu nội Phan Huy Ích, quê xã Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Mậu tí 1828 đỗ cử nhân, làm Chủ sự bộ Binh. Ít lâu đổi ra trấn nhậm ở các tỉnh lần thăng đến Thượng thư bộ Lễ. Hai lần đi sứ nhà Thanh (1841 và 1854), được vua Tự Đức trọng vọng tặng thơ khen ngợi.

Năm Canh ngọ 1870 ông mất, thọ 70 tuổi ông có tài văn chương tương truyền bản dịch Tì bà hành của ông được truyền tụng nhiều vì ngôn ngữ trong sáng, tứ thơ thanh thoát đầy hình tượng nghệ thuật Đây là một dịch phẩm giá trị nhất trong văn học Việt Nam. Các tác phẩm của ông:

Như Thanh sứ trình (Nhật kí lần đi sứ I).
Nhâm trình tùy bút thi tập (hơn 80 bài làm trong lần đi sứ II).

Như Thanh sứ trình, là tập nhật kí ghi lại cuộc hành trình từ Phú Xuân (Huế) đến Yên Kinh trong lần đi sứ năm 1841.

Tác phẩm ghi lại một cách trung thực về nghi lễ ngoại giao trong các cuộc tiếp đón sứ giả, lễ vật triều cống. Bên cạnh tác giả còn ghi chép về lịch sử, địa lí, truyền thuyết dân gian các nơi mà tác giả đã đi qua.

Nhân trình tùy bút thi tập là một tập thơ gồm hơn 80 bài trong lần đi sứ thứ hai mà ông là chánh sứ. Những sự việc, cảnh vật được ông ngâm vịnh là những đề tài bình thường nhưng được viết với một tâm thức tươi tắn và lòng yêu thương tạo vật dạt dào.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..